Home / WordPress / Thủ thuật WordPress / Cách Backup (sao lưu) dữ liệu website WordPress thủ công

Cách Backup (sao lưu) dữ liệu website WordPress thủ công

Như chúng ta đã biết trong quá trình vận hành Website thì việc sao lưu dữ liệu Website là rất quan trọng tránh trường hợp bị mất dữu liệu. Có rất nhiều lý do mà chúng ta nên Backup sao lưu dữ liệu Website thường xuyên như là website bị tấn công, Server ngặp sự cố…

Trong bài viết hôm nay cùng hướng dẫn mọi người Backup sao lưu website WordPress trên hosting về máy tính, một cách thủ công mà không cần dùng Plugin.

Các phần thực hiện Backup sao lưu website WordPress thủ công:
Phần 1: Thực hiện Backup sao lưu Code và File dữ liệu Website:

Bước 1: Chúng tra truy cập vào cPanel trên Hosting  –> Chọn File Manager

Bước 2: Sau khi chọn File Manager –> Chuyên đến trang File Manager  –>  ở đây chúng ta chọn nới chữa Code và dữ liệu website (thường là ở trong thu mục public_html) hoặc ở các trong các mục Website. –> (1) chúng ta chọn Select All –> (2) chọn Compress đễ nén code và dữ liệu thành 1 File.

Bước 3: Sau khi chọn Compress –> Xuất hiện cửa sổ Compress –> (1) chọn Zip Archive –> (2) chọn Compress File

Chúng ta đợi một lúc cho quá trình nén file được thành công –> Sau khi nén thành công xuất hiện hình dưới đấy –> chọn Close.

Bước 4: Sau khi nén File thành công –> (1) Xuất hiện File nén mới nhất –> (2) Chúng ta thực hiện Download file đó về máy tính.

Lưu ý: Sau khi đã download thành công File nén về máy tính, chúng ta cần vào Hosting để xóa File nén đó.

Như vậy là chúng ta đã hành việc sao lưu phần Code và File dữ liệu về máy tính.

Phần 2: Hiện hiện Backup sao lưu Database cơ sở dữ liệu Website

Bước 1: Chúng ta truy cập vào cPanel trên Hosting –> Chọn phpMyAdmin.

Bước 2: Chuyển đến trang phpMyAdmin –> Chọn tên Database –> (1) Click chọn –> (2) Chọn Xuất

Bước 3: Sau khi chọn xuất –> Chuyển đến phần Xuất –> Chọn Thực hiện để Download Database cơ sở dữ liệu về máy tính. File Database cơ sở dữ liệu có dạng .sql

Lời kết:
Như vậy quá bài viết trên chúng ta đã có thể Backup sao lưu dữ liệu Website WordPress về máy tính. Với File dữ liệu code và Database cơ sở dữ liệu đã tải về máy tính, chúng ta có thể sử dụng để phòng trường hợp Website bị sự cố và có  thể khôi phục Website ở thời điểm Backup.
Việc Backup sao lưu dữ liệu Website rất là quan trong nên chúng ta cần thực hiện backup thường xuyên.

Chúc các bạn thành công.