Home / WordPress / WordPress Plugins / Cách bỏ hiển thị ngày tháng trên bài viết trong WordPress

Cách bỏ hiển thị ngày tháng trên bài viết trong WordPress

Trong WordPress thì khi đăng bài viết sẻ có hiển thị thời giản tạo bài viết đó, tuy nhiên khi Google index cập nhật bài viết thì ngoài kết quả tìm kiếm của Google sẻ xuất hiện ngày tháng năm ở phần mô tả bài viết đó.

Việc xuất hiện phần ngày tháng năm làm giảm bớt đi phần mô tả và đôi khi vì một lý do nào đó mà chúng ta  không muốn xuất hiện phần thời gian ở phần mô tả tìm kiếm của google.
Trong bài viết ngày hôm nay cùng hướng dẫn với mọi người một Plugin giúp xóa bỏ hiển thị ngày tháng trong bài viết WordPress.

Bài viết còn chứa ngày tháng.

Xuất hiện ngày tháng của bài viết đã xuất hiển ở phần tìm kiếm của google.

Các bước thực hiện việc xóa bỏ:

Bước 1: Chúng ta vào phần quản trị của Website –> Chọn Plugin –> Chọn cài mới –> tìm Plugin WP Meta and Date Remover –> chọn cài đặt và active là xong.

 

Bước 2: Sau khi cài đặt xong Plugin ở phần Setting  –> chọn WP Meta and Date Remover.

Đây là bảng điều kiện của Plugin WP Meta and Date Remover.

Đây là kết quả sau khi xóa bỏ ngày tháng trong bài viết WordPress và duy nhiên cũng xóa luôn phần tên người đăng bài.

Bước 3: Nếu chúng ta chỉ muốn xóa bỏ ngày tháng mà không muốn xóa bỏ tên người đăng bài thì chúng ta chọn như sau:

Thế là xong việc xóa bỏ phần ngày tháng trong bài viết. Với cách trên chúng ta hoàn toàn có thể loại bỏ được ngày tháng hay tên người đăng bài một cách đơn giản.

Còn một cách nữa để xóa bỏ phần ngày tháng trong bài viết tuy niên với cách này thì người quản trị phải có hiểu biết nhất điện về Code.  Để xóa phần ngày tháng thì chúng ta vào file Single Post (single.php) của theme website đang dùng và tìm đến phần date là được.

Lời kết:
Như vậy là chúng đã vừa thực hiện xong việc xóa bỏ phần ngày tháng trong bài viết WordPress. Nếu các bạn muốn xuất hiện lại ngày tháng thì chỉ cần bỏ action Plugin là xong.
Chúc các bạn thành công.