Home / Office / Word / Cách chèn, xóa Watermark trong Word 2016, 2013, 2010, 2007

Cách chèn, xóa Watermark trong Word 2016, 2013, 2010, 2007

Bản có một file văn bản Word do mình tạo ra và bạn muốn đóng dấu bản quyền tạo chữ nền ẩn trong Word. Việc đóng dấu bản quyền giúp người sử dụng biết được nguồn văn bản Word và hạn chế chỉnh cửa.
Trong bài viết hôm nay sẻ cùng hướng dẫn với mọi người cách chèn và xóa Watermark đóng dấu bản quyền văn bản trong Word 2016.
Trong Word thì Watermark nghĩa là đóng dấu giúp đánh dấu bản quyền trong Word.

Cách chèn Watermark trong Word 2016:
Bước 1: Chúng ta (1) chọn Design –> (2) chọn Watermark.

Bước 2: Chọn Watermark –> (2) chúng ta chọn Cunstom Watermark

Bước 3: Xuất hiện cửa sổ Printed Watermark –> Chúng ta chọn Text Watermark –> Ở Text chúng ta tự điền vào –> tiếp chọn ok thế là xong.

Chú thích thêm:
– Text: Nhập nội dung dấu bản quyền
– Font: Chọn font chữ
– Size: Chọn cỡ chữ
– Color: Chọn màu
– Layout: Kiểu trình bày
– Diagonal: dấu bản quyền sẽ hiển thị theo đường chéo
– Horizontal: dấu bản quyền sẽ hiển thị theo chiều ngang

Đây là kết quả sau khi chèn Watermark trong Word.

Cách xóa Watermark trong Word 2016:
Đề xóa Watermark trong Word chúng ta (1) chọn Design –> (2) chọn Watermark –> (3) Chọn Remove Watermark
–> Thế là xong

Với cách thêm và xóa Watermark trong Word 2016 có thể sử dụng với Word 2013.

Còn trong office Word 2010, 2007 thì hởi khác một chút:

Cách chèn Watermark trong Word 2010, 2007: Chúng ta chọn tab Page Layout –> Chọn Watermark  –> chọn Custums watermark để tùy chỉnh.

Cách xóa Watermark trong Word 2010, 2007: Chúng ta chọn tab Page Layout –> Chọn Watermark –> Remove watermark để xóa.

Lời kết:
Trên đây là bài hướng dẫn cách chen và xóa Watermark đóng dấu bản quyền trong Word. Các bạn có thể làm theo các bước trên là có thể thực hiện được. Hy vọng với bài viết trên sẻ hữu ích với mọi người đang làm việc với Word.
Chúc các bạn thành công.