Home / Office / Word / Cách chia cột trong Word 2007, 2010, 2013, 2016

Cách chia cột trong Word 2007, 2010, 2013, 2016

Trong quá trình soạn thảo văn bạn, chúng ta muốn chia đoạn văn bạn trong Word 2007, 2010, 2013, 2016 thành nhiều cột bằng nhau.
Bài viết hôm nay cùng hướng dẫn mọi người cách chia đoạn văn bản trang Word thành nhiều cột tùy chỉnh và bằng nhau đơn giản.

Các bước thực hiện chia cột trong Word:
Bước 1: Chúng ta đã có một đoạn văn bản bây giờ muốn chia cột –> Chúng ta bôi đen đoạn văn bản –> (1) Chọn Layout –> (2) Chọn Columns –> (3) Chọn More Columns

Bước 2: Xuất hiện bảng Columns
Các thông tin trong bảng:
Number of columns: Số cột cần chia (Chúng ta lựa chọn số cột muốn chia đoạn văn bản)
Line between: Đường kẻ ở giữa các cột (Nếu tích thì sẻ có 1 đường phân chia các cột còn nếu không tích sẻ không có đường phân chia).
Witdth and spacing: Độ rộng của cột và khoảng cách giữa các cột, ở đây các bạn có thể tùy chỉnh độ rộng của cột và khoảng cách giữa các cột nhưng cần phải uncheck vào phần Equa column width
Equal column width: Set cho độ rộng của các cột bằng nhau
Apply to: Seclect text –> Chia cột với đoạn văn bản được chọn(bôi đen). Whole document –> Chia cột cả văn bản

Vậy là chúng ta đã thực hiện việc chia cột thành công trong Word.

Cách ngắt đoạn và chia cột bằng nhau:
Khi chúng ta muốn ngắt cột hoặc cảm thấy mà các cột đã chia chưa bằng nhau chúng ta làm như sau:
Đầu tiên chúng ta click chuột vào đầu đoạn văn bản cần chuyển qua cột bên kia –> (1) Chọn Layout –> (2) Chọn Breaks –> (3) Chọn Culumn

Vậy là chúng ta đã thực hiện xong việc ngắt đoặt và chia cột sẻ bằng nhau.

Lời kết:
Bài viết trên đây đã hướng cách chia cột đoạn văn bản trong Word. Với cách chia cột và việc văn các cột bằng nhau trên sẻ giúp đoạn văn bản Word của chúng ta trong chuyên nghiệp hơn.
Chúc các bạn thành công.