Home / Office / Excel / Cách đặt mật khẩu, Password cho file Excel 2010, 2013, 2016

Cách đặt mật khẩu, Password cho file Excel 2010, 2013, 2016

Chào tất cả các bạn. Hôm nay chúng ta chùng tìm hiểu về cách đặt mật khẩu, Password cho file Excel 2010, 2013, 2016…
Việc đặt mật khẩu, password cho file Excel giúp chúng ta bảo vệ được thông tin quan trọng không bị người khác xem.

Cách đặt mật khẩu, Password cho file Excel:
Sau đây là các bước thực hiện việc đặt mật khẩu, password cho file Excel chúng ta muốn bảo mật thông tin.
Bước 1: Mở File Excel lên –> Chúng ta chọn File –> Chọn Protect Wordbook –> Chọn Encrypt with Password.


Bước 2: Sau khi chọn Encrypt with Password –> Xuất hiện cửa sổ mới –> Encrypt the conntents of this file (Mỡ hóa nội dung file này) –> Chúng ta nhập vào Password 2 lần và Save (Lưu lại) lại thế là xong.

Như thế là chúng ta đã vừa đặt mật khẩu, password thành công cho file Excel.

Sau khi đã đặt  password cho file Excel chúng muốn xem thì phải nhập lại password mới xem được nội dung bên trong.

Cách bỏ mật khẩu, password cho file Excel đã đặt:
Với những file Excel chúng ta đã đặt mật khẩu, password mà chúng ta muốn bỏ, xóa mật khẩu đã đặt thì làm thế nào.
Sau đây là các bước thực hiện việc bỏ mật khẩu, password của file Excel.

Bước 1: Sau khi đã nhập password và mở file Excel lên –> chúng ta chọn File –> Chọn Protect Wordbook –> Chọn Encrypt with Password.

Bước 2: Sau khi chọn Encrypt with Password –> xuất hiện cửa sổ mới Encrypt the conntents of this file.
Ở đây chúng ta chỉ cần xóa Password đi và Save (Lưu lại) thế là xong.

Như vậy là chúng ta đã thực việc bỏ mật khẩu, Password của file Excel thành công.

Lời kết:
Bài viết trên đây giới thiểu 2 cách đặt và bỏ mật khẩu, Password của file Excel. Hy vọng với bài viết này sẻ cung cấp những thông tin hữu ích cho mọi người.
Chúc các bạn thành công.