Home / Office / Excel / Cách đặt mật khẩu, password cho sheet Excel 2010, 2013, 2016 không cho chỉnh sửa

Cách đặt mật khẩu, password cho sheet Excel 2010, 2013, 2016 không cho chỉnh sửa

Hôm này gocchiase.net cũng chia sẻ với các bạn cách đặt mật khẩu, password cho sheet Excel 2010, 2013, 2016 để người xem có thể xem được nội dung, mà không thể sửa được nội dung trong Excel.

Cách khóa sheet Excel, đặt mật khẩu bảo vệ sheet excel không cho chỉnh sửa:
Các bước thực hiện đặt password cho sheet Excel.
Bước 1: Chúng ta mở file Excel lên –> chọn đến sheet cần đặt password –> tiếp chọn Review –> chọn Protect Sheel.

Bước 2: Xuất hiện cửa sổ Protect Sheel –> chúng ta điền Password vào –> chọn ok  –> Xuất hiện 1 cửa sổ Contirm Password (Phần xác nhận mật khẩu) –> chúng ta điền Password vào Password vào –> chọn Ok –> Save (Lưu lại).

Bước 3: Chúng ta có thể kiểm tra việc mật khẩu cho sheet Excel có thành công không, bằng việc mở file Excel lên và chọn sheet đã đạt password –> Rồi chỉnh sửa. Thì có thông báo không thể chỉnh sửa được.

Thế là xong phần đặt mật khẩu cho sheet Excel.
Như thế là chúng đã là thực hiện việc đặt mật khẩu, password cho sheet Excel giúp không cho chỉnh sửa nội dụng sheel Excel

Cách bỏ mật khẩu, password của sheet Excel:
Sau khi đã đặt thành công mật khẩu, password cho sheet Excel, mà chúng ta muốn bỏ mật khẩu đi để người khác có thể chỉnh sửa được thì ta làm như sau.
Các bước bỏ mật khẩu của sheet Excel:
Bước 1: Chọn File Excel –> chuyển đến sheet đã đặt mật khẩu –> (1) Chọn Review –> (2) Chọn Unprotect Sheet

Bước 2: (3) Xuất hiện cửa sổ Unprotect Sheet –> nhập mật khẩu, password đã đặt trước đó vào –> Save (lưu lại).
Thế là xong việc gỡ, bỏ mật khẩu, password của sheet Excel.
Như vậy là chúng ta đã vừa thực hiện việc gỡ, bỏ mật khẩu, password của sheet Excel.

Lời kết:
Chúng ta đã vừa thực hiện việc đặt và gỡ bỏ mật khẩu, password của sheet Excel. Các bạn cứ thực hiện theo tuận tự các bước là sẻ làm được với Excel 2007, 2010, 2013, 2016.
Hy vọng với bài viế này sẻ hữu ích với moi người đang học, tìm hiểu về Excel.
Chúc các bạn thành công.