Home / Office / Word / Cách gộp nhiều file Word thành 1 file

Cách gộp nhiều file Word thành 1 file

Trong quá trình làm việc, chúng ta có nhiều văn bản file Word tách rời cần phải gộp nhiều file lại với nhau. Việc copy và Paste các file văn bản Word lại thành 1 file rất mất thời gian và có thể bị sai sót.
Hôm nay gocchiase cùng hướng dẫn mọi người cách gộp, ghép nhiều file Word thành một file nhanh nhất.

Cách gộp nhiều file Word thành 1 file, ghép nhiều văn bản Word lại thành một.
Bước 1: Chúng ta có 3 file Word là File 1, File 2 và File 3. Yêu caafi gộp 3 file Word lại thành 1 file duy nhất.

Chú ý: Để vị trí con trỏ ở cuốn văn bản File 1.

Đâu tiên chúng ta mỡ File 1 lên –>  Chọn Insert

Tiếp theo (1) chọn Object –> (2) Chọn Text from File

Bước 2 : Xuất hiện của sổ Insert File –> Chọn các file cần gộp –> Chọn Insert.

Chú ý: Trước khi gộp file Word chúng ta cần sắp xếp các file Word theo thứ tự sắp xếp trong Foder để việc gộp File được chính xác nhất.

Như vậy các file Word đã được gộp lại thành 1 file.

Lời kết:
Nhự vậy qua bài viết trên chúng ta đã có thể gộp nhiều file Word thành 1 file. Với cách trên phần nào đã giúp mọi người có thể ghép các file Word lại với nhau một cách đơn giản và chính xác nhất. Hy vọng với bài viết trên sẻ hữu ích với mọi người.
Chúc các bạn thành công.