Home / Office / Word / Cách tạo, kẻ bảng trong Word

Cách tạo, kẻ bảng trong Word

Trong quá trình làm việc với văn bản Word chắc hẳn chúng ta sẻ có đôi lần phải tạo bảng trong Word. Để tạo bảng trong Word chúng ta có rất nhiều cách để thực hiện.

Trong bài viết hôm nay cùng hương dẫn mọi người cách tạo, kẻ bảng và các tùy chỉnh với bảng trong Word một cách chuyên nghiệp và đơn giản nhất.

Cách tạo bảng trong Word:
Cách 1: Để tảo bảng chúng ta (1) chọn Insert  –> (2) kích chọn Table –> Kéo chọn số cột và số dòng tương ứng thế là xong.

Cách 2:  Để tạo bảng chúng ta (1) chọn Insert –> (2) chọn Table –> (3) Chọn Insert Table

Xuất hiện cửa sổ mới Insert Table –> chúng ta chọn số cột, số dòng tương ứng –> chọn ok là xong.

Chú thích
– Number of columns: Số cột
– Number of rows: Số dòng

Cách tùy chỉnh bảng trong Word:
Sau khi đã tạo được bảng trong Word chúng ta bắt đầu việc tùy chỉnh với bảng làm sao cho đẹp và thuận tiện với mục đích sử dụng.

1. Cách gộp ô trong bảng Word
Sau khi đã tạo xong bảng và bây giờ muốn gộp ô trong Word –> Để gộp ô chúng ta bôi đen các ô cần gộp –> chọn chuột phải –> chọn Merge Cells –> thế là xong

2. Cách thêm dòng, cột mới trong bảng Word
Sau khi tạo xong bảng và bây giờ muốn thêm dòng cột mới cho bảng thì làm thế nào?

Cách thêm cột mới trong bảng Word: 
Chúng ta đưa vị trí con trỏ chuột đến vị trí cần thêm cột –> Click chuột phải –> chọn Insert –> chọn Insert Columns to the Left hoặc Insert Columns to the Right –> thế là xong.

Chú thích:
– Insert Columns to the Left: Chèn cột vào bên trái
– Insert Columns to the Right: Chèn cột vào bên phải

Cách thêm dòng mới trong bảng Word:  
Chúng ta đưa vị trí con trỏ chuột đến vị trí cần thêm dòng –> Click chuột phải –> chọn Insert –> Chọn Insert Rows Above hoặc Insert Rown Below.

Chú thích:
– Insert Rows Above: Chèn dòng ở phía trên
– Insert Rows Below: Chèn dòng ở phía dưới

3. Cách xóa dòng, cột trong bảng Word
Sau khi đã tạo xong bảng và điền thông tin vào, chúng ta thấy bị thừa cột, dòng nên muốn xóa?

Cách xóa dòng trong bảng Word: Chúng ta chỉ cần kéo bôi đen dòng muốn xóa –> chọn chuột phải  –> chọn Delete Cells … –> thế là xong

 Cách xóa cột trong bảng Word: Chúng ta chỉ cần kéo bôi đen cột muốn xóa –> chọn chuột phải  –> chọn Delete Columns –> thế là xong

Lời kết:
Qua bài viết trên đây chúng ta đã học được cách tạo bảng và cách tùy chỉnh với bảng trong Word. Hy vọng với bài viết trên sẻ hữu ích với mọi người đang học và làm việc trên Word.
Chúc các bạn thành công.