Home / Office / Excel / Cách tạo danh sách thả xuống (Drop List) trong Excel

Cách tạo danh sách thả xuống (Drop List) trong Excel

Khi nhập dữ liệu trong excel, trong nhiều trường hợp bạn phải tạo một danh sách sổ xuống dạng option để lựa chọn giá trị nhập vào ô. Trong bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn tạo danh sách xổ xuống để lựa chọn giá trị trong Excel.

Để hiểu hơn về cách tạo danh sách thả xuống trong Excel chúng ta cùng xem ví dụ sau:
Chúng ta có bảng danh sách học sinh Excel. Yêu cầu tạo list lựa chọn ở cột khối và cột lớp theo từng học sinh. Việc tạo danh sách lựa chọn giúp chúng ta lựa chọn tên khối và tên lớp học sinh được đơn giản hơn.

Bước 1: Đầu tiên chúng ta đặt tên cho từng vùng dữ liệu.

– Vùng dữ liệu (1) từ F3 đến H3 –> (2) đặt tên là khoi

Chú ý: việc đặt tên khối không được viết có dấu hoặc chứa dấu cách…

– Vùng dữ liệu từ F4 đến F8 –> đặt tên là khoi10

– Vùng dữ liệu từ G4 đến G8 –> đặt tên là khoi11

– Vùng dữ liệu từ H4 đến H8 –> đặt tên là khoi12

Bước 2: Trỏ chuột (1) vào ô C4  –> (2) chọn Data –> (3) Chọn Data Validation –> (4) Chọn Data Validation…

Tiếp theo xuất hiện cửa sổ Data Validation –> ở phần Allow chọn List –> Ở phần Soure điền vào =khoi –> chọn ok

Như vậy chúng ta đã tạo thành công danh list lựa chọn khối.

Chú ý: Khi lựa đã tạo thành công list lựa chọn thì chúng ta không thể viết chữ vào ô được. Vì nếu viết chữ vào ô sẻ xuất hiện lỗi.

Bước 3: Bước 2: Trỏ chuột (1) vào ô D4  –> (2) chọn Data –> (3) Chọn Data Validation –> (4) Chọn Data Validation…

Tiếp theo xuất hiện cửa sổ Data Validation –> ở phần Allow chọn List –>

Ở phần Soure điền vào =if(C4=”khối 10″,khoi10,if(C4=”khối 11″,khoi11,khoi12)) –> chọn ok.

Chú thích: ở đây chúng ta phải sử dụng hàm IF, Nếu là khối 10 thì sẽ có danh sách lớp là khối 10, nếu là khối 11 sẻ có danh sách lớp là khối 11 còn không sẻ là lớp 12.

Như vậy chúng ta đã hoàn thành việc tạo danh sách thả xuống trong Excel.
Khi cúng ta chọn khối sẽ list lựa chọn tên từng khồi và khi chọn xong khối sẻ tưởng ứng với list lựa chọn tên lớp.

Lời kết:
Như vậy qua bài viết trên chúng ta đã có thể tạo danh sách thả xuống trong Excel. Hy vọng với bài viết trên sẽ hữu ích với những ai đang học tập, làm việc với Excel.
Chúc các bạn thành công.

Bạn có thể tải File ví dụ trên ở đây: Excel