Home / Office / Excel / Cách tính phần trăm thay đổi trong Excel

Cách tính phần trăm thay đổi trong Excel

Ở bài viết ngày hôm nay chúng ta sẻ cùng học về cách tính phần trăm % thay đổi trong Excel. Tính phần trăm thay đổi trong Excel là dạng thường được sử dụng trong công việc hàng ngày.

Để hiểu hơn về cách tính phần trăm thay đổi, chúng ta chùng sẻ đi qua ví dụ sau để hiểu hơn về cách tính phần trăm thay đổi trong Excel.

Ví dụ: Chúng ta có bảng Excel danh sách thu nhập của các quý trong Năm 2018, 2019. Bài toán đặt ra là tính phần trăng trưởng của các quý năm 2018 với năm 2019.

Bước 1: Để tính được phân trăm tăng trưởng thì cúng ta cần hiểu như sau.
Để tính phần trăm thay đổi từ A –> B thì bằng (B-A)/A

Chúng ta có công thức sau: =(D2-C2)/C2
Chú thích: D2 là giá trị của năm 2019 còn C2 là giá trị năm 2018.

Bước 2: Sau khi sử dụng công thức chúng ta được giá trị tuy nhiên giá trị chưa chuyển về phần trăm %.

Chúng ta cần (1) chọn vùng giá trị –> (2) Chọn Home –> (3) Chọn %

Bước 3: Chúng ta đã tính được tỷ lệ phầm trăm tăng tăng trưởng của năm.

Chú ý: Ở đây chúng ta muốn thêm số thập phần đàng sau giá trị % thì (1) chọn giá trị –> (2) Chọn Home –> (3) Chọn thêm số thập phân.

Lời kết:
Như vậy qua bài viết trên chúng ta đã biết cách tính phần trăm tăng trưởng trong Excel. Hy vọng với bài viết trên sẻ hữu ích với mọi người đang làm việc, thường xuyên sử dụng Excel.
Chúc các bạn thành công.