Home / Office / Excel / Cách tính tiền giảm, tăng giá trong Excel

Cách tính tiền giảm, tăng giá trong Excel

Như chúng ta đã biết thì trong công việc bán hàng thì giá sản phẩm thường có sự thay đổi tăng hoặc giảm theo phần trăm %. Để tính được giá sản phẩm bán ra theo sự tăng, giảm phần trăm % trong Excel.
Trong bài viết hôm nay chúng ta cùng sử dụng các cách tính trong Excel thường gặp trong công việc bán hàng.

Ví dụ 1: Tính tiền tăng giá trong Excel. Chúng ta có bảng Excel về giá sản phẩm nhập và tỷ lệ phần trăm % tăng giá của mỗi sản phẩm. Yêu cầu tính giá sản phẩm bán ra theo tỷ lệ phần trăm % tăng giá của mỗi sản phẩm.

Để tính tiền tăng giá theo tỷ lệ phần trăm %.
Chúng ta hiểu như sau: Giá A tăng X% thì là =A*(1+X%)

Chúng ta có công thức sau: =C2*(1+D2)

Chú thích:
– C2 là giá nhập sản phẩm
– D2 là Tỷ lệ phần trăm tăng giá.


Ví dụ 2: Tính tiền giảm giá trong Excel. Chúng ta có bảng Excel về giá sản phẩm và tỷ lệ phần trăm giảm giá của mỗi sản phẩm. Yên cầu tính giá tiền bán ra theo tỷ lệ phầm trăm giảm giá của mỗi sản phẩm.

Để tính giá tiền giảm giá theo tỷ lệ phần trăm %.
Chúng ta hiểu như sau: Giá A giảm X% thì là =A*(1-X%)

Chúng ta có công thức sau : =C2*(1-D2)


Lời kết:
Qua bài viết trên chúng ta đã dễ dàng tính tiền theo phần trăm % tăng giảm. Hy vọng với bài viết trên sẻ hữu ích với mọi người.
Chúc các bạn thành công.