Home / Office / Excel / Cách tính tuổi trong Excel

Cách tính tuổi trong Excel

Trong bài viết hôm nay cùng hướng dẫn mọi người cách tính tuổi trong Excel. Việc tính tuổi trên Excel có rất nhiều hàm hỗ trợ tính tuổi như hàm YEAR, hàm DATEDIF…

Để hiểu hơn về cách tính tuổi trong Excel chúng ta cùng xem qua ví dụ thự tế sau:

1. Tính tuổi Excel bằng hàm YEAR:
Bước 1: Để tính tuổi trong Excel chúng ta sử dụng hàm YEAR kết hợp với hàm NOW.

Chúng ta có công thức: =YEAR(NOW())-YEAR(C4)

Chú ý: Sau khi sự dụng công thức sẽ trả về kết quả tuổi theo dạng ngày tháng năm chứ không phải là tuổi.
Lỗi này xuất hiện do ô kết quả đang ở định dạng là ngày tháng năm, chúng ta chỉ cần chuyển định dạng của ô này về kiểu Number là được.

Bước 2: Chuyển ô kết quả định dạng ngày tháng năm về kiểu định dạng Number.

Chúng ta bôi đen các giá trị ở cột Tuổi –>  Click chuột phải vào ô đã bôi đen sau đó chọn Format Cell…

Bước 3: Xuất hiện cửa sổ Format Cell… –> (1) Chọn Number –> (2) Ở phần Decimal places chọn 0 (Vì tuổi mà chúng ta tính chắc chắn là số nguyên nên bạn có thể để là 0) –> Chọn OK để hoàn thành.

Ngay sau đó chúng ta được kết quả tuổi ở bảng dưới đây.

2. Tính tuổi Excel bằng hàm DATEDIF:
Bước 1: Để tính tuổi trong Excel chúng ta sử dụng hàm DATEDIF kết hợp với hàm NOW.

Chúng ta có công thức: =DATEDIF(C4,NOW(),”y”)

Chú thích: Ở đây NOW() là ngày 17 tháng 3 năm 2020

Bước 2: Chuyển ô kết quả định dạng ngày tháng năm về kiểu định dạng Number.

Bước 3: Xuất hiện cửa sổ Format Cell… –> (1) Chọn Number –> (2) Ở phần Decimal places chọn 0 (Vì tuổi mà chúng ta tính chắc chắn là số nguyên nên bạn có thể để là 0) –> Chọn OK để hoàn thành.

Như vậy là chúng ta đã tính được số tuổi ở bảng dưới đây.

Lưu ý: Với người dùng, hàm YEAR và hàm DATEDIF đều có thể tính được tuổi trên Excel. Tuy nhiên, hàm YEAR sẽ căn cứ tính tuổi theo số năm, còn hàm DATEDIF với công thức bên trên sẽ trả kết quả tuổi tính đến ngày tháng nhập trong bảng dữ liệu, với ngày tháng hiện tại.

Lời kết:
Trên đây là hướng dẫn cách tính tuổi trong Excel thông qua hàm YEAR và hàm DATEDIF. Hy vọng qua bài viết này các bạn có thể hiểu và dễ dàng thực hiện tính toán tuổi trong Excel.
Chúc các bạn thành công.