Home / Office / Excel / Cách vẻ biểu đồ, đồ thị trong Excel

Cách vẻ biểu đồ, đồ thị trong Excel

Trong bài viết ngày hôm nay cùng hướng dẫn vớ các bạn cách vẻ biểu đề, đồ thị trong Excel. Với những ai đang làm việc với Excel, với bảng tính có nhiều thông số tổng hơp và cần báo cáo thì việc làm biểu đồ giúp mọi người xem được dễ hiệu hơn.

Chúng ta có 1 bảng Excel trên với số lượng các sản phẩm bán ra trong 6 tháng đầu đầu năm. Với bảng tính trên thì việc xem các sản phẩm bán ra hay xem tỉ lệ các sản phẩm bán ra là rất chi tiết tuy nhiên lại khó hình dùng, chính vì thế mà vẻ biểu đồ sẻ giúp người xem rất dễ hình dung.

Vẻ biểu đồ với bảng tính trên:
Biểu đồ ở đây là các cột giá trị tưởng ứng với các sản phẩm theo tỉ lệ thông số.

Bước 1: Bôi đen bảng tính –> (1) Chọn Insert –> (2) Chọn Recommended Charts Hoặc chọn các biều đồ tùy chọn ở bên.

Bước 2: Sau khi chọn Recommended Charts –> Xuất hiện cửa sổ Inser Chart –>  Chọn biểu đồ –>  chọn ok

Bước 3: Xuất hiện biểu đồ ở Excel. Ở đây chúng ta có thể tùy chỉnh biều đồ nâng cao với các chứ năng ở phần khung màu đỏ.

Vẻ đồ thị với bảng tính trên:

Đồ thị ở đây là các đường lên xuống biểu hiện cho các giá trị theo tị lệ.

Với nhưng biểu đồ thể thiện thông số trong bảng tính giúp quá tình làm báo cống, hay phân tích thông kế trên Excel được chuyên nghiệp hơn và người xem cũng dễ hình hung hơn.

Lời kết:
Như vậy qua bài viết trên chúng ta đã biết cách tạo, vẻ đồ thị, biểu đồ trong Excel một cách đơn giản. Hy vọng bài viết sẻ hữu ích với các bạn.
Chúc các bạn thành công.