Home / Office / Word / Cách vẽ sơ đồ trong Word

Cách vẽ sơ đồ trong Word

Trong quá trình soạn thảo văn bản, hay làm báo cáo chúng ta sẻ có thể phải vẻ sơ đồ để thể hiện sự trực quan và dể hiển hơn. Trong bài viết hôm nay cùng hướng dẫn với các bạn cách vẽ sơ đồ trong Word một cách đơn giản và nhanh chóng.

Trong Word có 2 chức năng giúp chúng ta vẽ sơ đồ là Shapes và SmartArt truy nhiên với phần chức năng Shapes sẻ giúp chúng ta vẽ sơ đồ được đa dạng và dễ diều chỉnh hơn.

Các bước để vẻ sơ đồ phân cấp trong Word:
Bước 1: Chúng ta (1) chọn Insert –> (2) chọn Shapes –> (3) chọn New Drawing Canvas

Việc chọn New Drawing Canvas giúp chúng ta đóng khung phần sơ đồ và khi vẽ xong sơ đồ chúng ta có thể tiếp tục xuống dòng đánh văn bản tiếp.

Bước 2: Chúng ta (1) chọn Insert –> (2) chọn Shapes –> chúng ta thực hiện chọn các biểu tưởng để vẻ.

Ở đây bài viết chúng ta sử dụng biểu tưởng hình chữ nhật để vẽ, để muốn các hình bằng nhau chúng ta chỉ cần vẽ 1 hình và copy hình đó và paste tiếp theo là sắp sếp hình đúng vị trí là được.

Bước  3: Vẻ đường kế nối.
Chúng ta chọn Insert –> chọn Shapes –> tiếp theo chúng ta chọn đường kết nối phù hợp.
Chú ý: Để kéo vẻ các đường kế nối thẳng hàng chúng ta có thể nhấn phím Shift để kéo vẻ.

Bước 4: Thiện hiện điều chữ vào ô hình chữ nhật.
Chúng ta chọn ô hình –> click chuột phải chọn Add Text. Làm tương tự với các ô hình khác.

Bước 5: Để bỏ hình nên trong ô hình và làm đậm ô hình chữ nhật
Chúng ta thực hiện nhấn phím Shift + Click các ô hinh chữ nhật –> Click chuột phải chọn Format Object….

Xuất hiện cửa sổ hoặc phần chức năng Format Shape. Ở đây chúng ta có 2 giá trị là Fill và Line.
Ở Fill chúng ta chọn Color để chọn màu đền cho ô –> ở đây chúng ta chọn màu trắng.
Ở Line chúng ta chọn Width để in đậm ô hình chữ nhật.

Bước 6: Đổi màu và in đậm các đường kết nối.
Chúng ta thực hiện nhấn phím Shift + Click chọn các đường kết nối –> Click chuột phải chọn Format Object….

Xuất hiện cửa sổ hoặc phần chức năng Format Shape.
Ở đây có trường Line trong trường Line chúng ta quan tâm đến Color là chọn màu cho đường kết nối và Width là chọn để in đậm cho đường kết nối.

Thế là xong.
Đây là cách vẽ trên phiên bản Word 2016 tuy nhiên với các phiên bản Word 2013, 2010, 2007 cũng có thể làm tương tự.

Lời kết:
Trên đây là các bước để thực hiện vẽ sơ đồ trong Word. Để vẻ được các sơ đồ bất kỳ chúng ta cũng thực hiện theo các bước trên. Hy vọng với bài viết trên sẻ hữu ích với mọi người.
Chúc các bạn thành công.