Home / Office / Excel / Hướng dẫn cách xuống dòng trong 1 ô Excel

Hướng dẫn cách xuống dòng trong 1 ô Excel

Trong quá trình chúng ta viết nội dung trong 1 ô Excel nhưng nội dung bị quá dài mài ta muốn xuống dòng nhưng chưa biết cách.

Bài viết hôm nay cũng chia sẻ với các bạn đang học Excel, cách xuống dòng trong một ô đơn giản. mà không bị tràn nội dung sang ô bên cảnh.

Có 2 cách để xuống dòng đơn giản thường hay dùng trong Excel:
Cách 1: Sử dụng phím tắt Alt + Enter
Chúng ta nhập nội vào ô Excel nhưng nội dung bị tràn quá ô bên cảnh. Bây giờ chúng ta muốn xuống dòng để không bị tràn.
Chúng ta chọn vị cần xuống dòng sử dụng phím tắt Alt + Enter.

Đây là kết quả sau khi sử dụng phím Alt + Enter để xuống dòng.

Đây là cách mà có thể nói xuống dòng tùy ý chỉnh, ở mọi vị trí.

Cách 2: Sử dụng Wrap Text để xuống dòng tự động

Sau khi nhập nội dung vào Excel.

Chúng ta chọn ô muốn xuống dòng –> Chọn Wrap Text

Đây là cách kết quả sau khi khi sử dụng Wrap Text để xuống dòng tự động. Sử dụng cách này có thể xuống dòng được nội dung không bị tràn nhưng không tùy chỉnh được vị trí xuống dòng.

Việc sử dụng cách này có thể xuống dòng được nội dung nhưng không tùy chỉnh được vị trí.

Lời kết:
Như vậy là chúng ta vừa xem quá 2 cách xuống dòng trong 1 ô Excel. Với cách này chúng ta có thể tùy chỉnh nội dung xuống dòng théo ý muốn mà không bị tràn nội dung sang ô bên cảnh.
Hy võng với bài viết này sẻ hưu ích với các bạn đang học, làm quen với Excel.
Chúc các bạn thành công.