Home / WordPress / Chặn index trang page 2 page 3 subpages trong WordPress

Chặn index trang page 2 page 3 subpages trong WordPress

Bài viết hôm nay chúng ta sẻ cùng nói về việc chặn google index page 2, page 3… trong website WordPress. Page 2, Page 3… hay còn gọi là subpages xuất hiện là do việc phân trang trong thu mục bài viết làm cho google index dẫn đến bị trùng lặp miêu tả, báo lỗi trong google webmaster tool.

Để chặn việc google index subpages của website chúng ta sử dụng Plugin Yoast SEO để chặn, tuy nhiên từ phiên bản Yoast SEO 6.3 trở lên thì chắc năng chặn index subpages đã bị bỏ đo làm cho.


Việc Plugin Yoast SEO bỏ tính năng chặn index subpages cũng có ly do vì google thông báo là có thể nhận biết được các trang subpages thông qua các thẻ rel=”next” và rel=”prev” khi phân trang trong WordPress, tuy việc trên kết quả hiện thị tìm kiếm của google thì vẫn còn index các trang subpages.

Cách chặn google index page 2, page 3 … (subpages) trong WordPress:
Để thực hiện chặn này chúng ta mở file functions.php của theme WordPress đăng dùng và thêm đoạn code sau vào:

function gk_subpage_fix() {
if(is_paged()) echo '<meta name="robots" content="noindex,follow"/>';}
add_action('wp_head', 'gk_subpage_fix');

Đoạn code này giúp chèn tự động thẻ <meta name=”robots” content=”noindex,follow”/> vào các trang subpages. Chúng ta yên tâm đoạn cho có tác dụng chặn lập chỉ mục (noindex) mà thôi, còn google bots tìm kiếm vẫn có thể truy cập các trang này hoàn toàn bình thường (follow).

Lời kết:
Như vậy là chúng ta đã vừa thực hiện việc chặn index subpages trong WordPress. Với cách này chúng ta đã bỏ đi được việc google index các page 2 page 3… trên công cụ tìm kiếm và giảm sử trùng nặp nội dung.
Chúc các bạn thành công.