Home / WordPress / Chuyển trình soạn thảo WordPress 5.0 về phiên bản cũ

Chuyển trình soạn thảo WordPress 5.0 về phiên bản cũ

Như chúng ta đã biết từ khi cập nhật lên WordPress 5.0 trở lên, thì trình soạn thảo vặn bản đường như khó sử dụng hơn với trình soạn thảo cũ. Với trình soản thỏa mới của WordPress cũng rất tiện lợi với những ai dùng  quen còn những ai chưa quen thì hơi có sự bất tiện và muốn quay lại về trình soạn thảo cũ.

Bài viế hôm này cũng giới thiệu với các bạn cách cài đặt trình soạn thảo wordpress 5.0 trở lên về trình soạn thỏa cổ điển.

Đây là trình soạn thảo của phiên bản WordPress 5.0 trở lên.

Chúng ta có 2 cách để đưa về trình soạn thảo cũ:
Cách 1: Chúng ta sử dụng Plugin Classic Editor
Đây là Plugin giúp chúng ta chuyển về trình soạn thỏa cổ điện một cách nhanh chóng, đơn giản và ai cũng có thể làm được.
Bước 1: Chúng ta vào phần quản trị của Website WordPress –> Chọn Plugins –> Chọn Add New –> Tìm kiếm Plugin Classic Editor.

Bước 2: Chúng ta chọn Install Now –> chọn Activate thế là xong.

Đây là trình soạn thảo của sau khi cài Plugin.

Cách 2: Chúng ta không dùng Plugin
Với những ai không thích sử dụng Plugin vì làm nặng website và thành thảo về code thì đây là cách nhanh chóng giúp chuyển trình soạn thảo WordPress về phiên bản cũ.
Chúng ta có truy cập vào file functions.php của theme đang dùng và thêm đoạn code này vào:

/* Classic Editor */
add_filter('use_block_editor_for_post', '__return_false');

Sau khi thêm đoạn code này vào và lưu lại, chúng ta ra xem trình soạn thảo đã chuyển về phiên bản cũ.

Lời kết:
Như vậy là chúng ta đã có 2 cách thực hiện việc chuyển trình soạn thảo WordPress 5.0 về phiên bản cũ. Với trình soản thảo cũ thân thiên hơn với người sử dụng. Nêu chúng ta không muốn sử dụng trình soạn thảo cũ nữa mà thích trình soạn thảo mới hơn thì chúng ta chỉ cần bỏ Activate Plug và xóa đoạn code trên là được.
Chúc các bạn thành công.