Home / Photoshop / Chia sẻ Font chữ đánh máy

Chia sẻ Font chữ đánh máy

Ở bài trước mình đã chia sẻ với các bạn font chữ thư pháp. Trong bài viết hôm nay cùng chia sẻ với các bạn bộ font chữ đánh máy đẹp đã được Việt hoa dánh cho các bạn thiết kế.


Font chữ đánh máy rất giống như từ đánh máy thật với các chữ in đạm nhạt, mang một chút của kỹ niệm xưa.
Font chữ được Việt hóa bởi Đức Sơn Architect

Download Font: Traveling Typewriter

Lời kết:
Trên đấy là bài chia sẻ về font chữ đánh máy đẹp. Hy vọng với sử chia sẻ trên sẻ hữu ích với các bạn đáng cần.
Chúc các bạn thành công.