Home / Office / Excel / Hàm AND trong Excel – Cách sử dụng hàm AND trong Excel

Hàm AND trong Excel – Cách sử dụng hàm AND trong Excel

Trong bài viết hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu về hàm AND và cách sử dụng hàm AND trong Excel. Hàm AND trong Excel cũng được sư dụng phổ biến, thường được kết hợp với cá hàm khác như là hàm IF, OR…

Hàm AND:
Hàm AND là một trong các hàm logic. Trong Excel hàm AND được sử dụng để xác định xem liệu tất cả các điều kiện trong một kiểm tra có là TRUE hay không.

Cú pháp hàm AND:
=AND(logical1;[logical2];…)

Chú thích:
– Logical1 là đối số bắt buộc. Điều kiện thứ nhất mà bạn muốn kiểm nghiệm và có thể đánh giá là TRUE hoặc FALSE.
– Logical2 là đối số tùy chọn. Những điều kiện khác mà bạn muốn kiểm nghiệm, có thể đánh giá là TRUE hoặc FALSE, tối đa 255 điều kiện.

Cách sử dụng hàm AND trong Excel:
Thường thì hàm AND ít khi được sử dụng một mình mà phải kết hợp với một hàm khác để tạo ra các phép trính nâng cao hơn.
Trong ví dụ dưới đây chúng ta cùng sử dụng hàm IF kết hợp hàm OR trong Excel để tính.

Ví dụ: Chúng ta có bảng danh sách nhân viên. Yêu cầu đặt ra  là phỉa cộng thêm tiền phụ cấp cho nhân viên kinh doanh và nhân viên đó phải có số ngày công >=20.

Như vậy chúng ta có thể hiểu như sau: Phải là nhân viên kinh doanh và có số ngày công >=20 thì được phụ cấp thêm tiền là 500000.

Chúng ta có công thức: =IF(AND(D4=”kinh doanh”,C4>=20),500000,0)

Chú thích: Hàm AND ở đây để kiểm tra có phải có phải nhân viên “Kinh doanh” và có số ngày công >=20 hay không.

Lời kết:
Như vậy qua bài viết trên chúng ta đã hiểu về hàm AND và cách sử dụng hàm trong Excel. Hy vọng với bài viết trên sẻ hữu ích với mọi người đang học, làm quen với Excel.
Chúc các bạn thành công.