Home / Office / Excel / Sử dụng hàm AVERAGE (tính trung bình cộng) trong Excel

Sử dụng hàm AVERAGE (tính trung bình cộng) trong Excel

Bài viết hôm nay cùng giới thiểu đến mọi người hàm AVERAGE giúp tính trung bình cộng trong Excel được đơn giản nhất.Hàm AVERAGE (hàm tính trung bình cộng) trong Excel giúp chúng ta tính toán giá trị trung bình cộng cho một dãy số hoặc tham chiếu đến các ô, các mảng chứa số một cách nhanh chóng và chính xác.

Chúng ta sẽ không phải mất thời gian thực hiện từng phép tính để tính trung bình cộng mà chỉ cần sử dụng trực tiếp hàm Average.

Công thức hàm AVERAGE trong Excel:

= AVERAGE(number1,[number2],…)

Trong đó:
Number1, number2,… là các giá trị (đối số)

Chức năng của hàm AVERAGE trong Excel:
Trả về giá trị Trung bình cộng của các số number 1, number 2,…Hoặc Trả về giá trị trung bình cộng của các giá trị số trong 1 vùng Dữ
liệu.

Lưu ý khi khùng hàm AVERAGE:
Đối số tham chiếu ô hoặc phạm vi có chứa giá trị logic, văn bản hay ô rỗng thì hàm tự động bỏ qua, riêng giá trị 0 sẽ được tính.
Những giá trị logic, biểu thị số dạng văn bản khi nhập trực tiếp vào danh sách các đối số trong hàm sẽ được đếm.
Nếu đối số là văn bản hay giá trị không thể chuyển đổi thành dạng số sẽ báo lỗi.

Các ví dụ về Hàm AVERAGE:

Ví dụ 1: Tính trung bình cộng của 3 số 2, 4, 6
Chúng ta có công thức: = AVERAGE(2,4,6) cho ra kết quả là 4

Ví dụ 2: Tính  điểm trung bình cộng của 1 học sinh:

Chúng ta có công thức: = AVERAGE(C3:H3) giúp tính cộng trung bình điểm của 6 môn và chia cho 6.

Chú ý: Với công thức này chúng ta cần kéo chuột từ C3 đến đến H3.

Ví dụ 3: Tính  điểm trung bình cộng của 1 học sinh:

Chúng ta có công thức: = AVERAGE(C3,D3,E3,F3,G3,H3) giúp tính cộng trung bình điểm của 6 môn và chia cho 6

Đây là kết quả của ví dụ 2 và 3 đều cho ra kết quả giống nhau.

Ví dụ 4: Tính điểm trung bình cộng của từng môn:

Như tính điểm trung bình cộng của môn Toán chúng ta có công thức:

= AVERAGE(C3:C8) chúng ta cần kéo từ C3 đến C8 là được.

Lời kết:
Như vậy là chúng ta đã cùng đã cùng tìm hiểu về hàm AVERAGE và các sử dụng của hàm AVERAGE trong Excel. Với hàm AVERAGE giúp chúng ta tính trung bình cộng một số dễ dàng tuy nhiên chúng ta cũng cần chú ý trung việc sử dụng đễ tránh bị sai sót. Hy vọng bài viết trên sẻ hữu ích với những ai mới học Excel hoặc tự học Excel.
Chúc các bạn thành công.