Home / Office / Excel / Hàm AVERAGEIF trong Excel – Cách sử dụng hàm AVERAGEIF trong Excel

Hàm AVERAGEIF trong Excel – Cách sử dụng hàm AVERAGEIF trong Excel

Ở bài trước chúng ta đã tìm hiểu về hàm AVERAGE, bài viết hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu về hàm AVERAGEIF và cách sử dụng trong Excel.

Hàm AVERAGEIF:
Hàm AVERAGEIF là hàm tính trung bình cộng có điều kiện. Hàm AVERAGEIF trong Excel được sử dụng để tính trung bình cộng với những vùng dữ liệu được được đưa ra, kèm theo đó là điều kiện cho trước mà người dùng thiết lập.

Cú pháp hàm AVERAGEIF:
= AVERAGEIF(range, criteria, [average_range])

Chú thích:
– Range là Pham vi một hoặc nhiều ô để tính giá trị trung bình, bao gồm các số hoặc tên, mảng hoặc tham chiếu có chứa số. Đây là phần bắt buộc phải có.
– Criteria Là điều kiện dưới dạng số, biểu thức, tham chiếu ô hoặc văn bản xác định các ô sẽ tính giá trị trung bình. Điều kiện nằm trong dấu ” “. Đây là phần bắt buộc phải có.
– Average_range là Tập hợp các ô thực tế để tính giá trị trung bình. Nếu Average_range bỏ trống thì sẽ thay thế bằng Range để tiến hành tính giá trị trung bình.

Cách sử dụng hàm AVERAGEIF trong Excel:
Để hiểu hơn về cách sử dụng hàm AVERAGEIF chúng ta có các ví dụ sau:
Ví dụ 1: Chúng ta có bảng Excel điểm các học sinh. Yêu cầu đặt ra là tính điểm trung bình cộng của học sinh Nam.

Để tính điểm trung bình cộng của học sinh Nam, chúng ta sử dụng hàm AVERAGEIF để tính trung bình cộng với điểu kiện là điểm của các học sinh nam.

Chúng ta có công thức: =AVERAGEIF(C4:C9,”Nam”,D4:D9)

Chú thích:
– C4:C9 là phẩm vi ô có chưa điều kiện
-“Nam” là điều kiện đặt ra.
– D4:D9 là vùng tính giá trị để tính kiện.

Ví dụ 2: Dựa vào bảng Excel ở ví dụ 1. Yêu cầu đặt ra là tính điểm trung bình cộng của học sinh có điểm lớn hơn 5.
Để tính trùng bình cộng với điều kiện trên chúng ta làm như sau:

Chúng ta có công thức: =AVERAGEIF(D4:D9,”>5″)

Chú thích: Vì ở đây chúng ta chỉ tính giá trị điều kiện ở cột D4:D9, với điều kiện >5. Phần điều kiện lại nằm trong vùng giá trị tính trung bình nên chúng ta có thể bỏ qua Average_range.

Lời kết:
Qua bài viết trên chúng ta đã có thể hiểu và sử dụng hàm AVERAGEIF trong Excel. Hy vọng bài viết sẻ hữu ích với mọi người những ai đang học, tìm hiểu về Excel.
Chúc các bạn thành công.