Home / Office / Excel / Hàm COUNTIF trong Excel – Sử dụng hàm COUNTIF đếm theo một điều kiện

Hàm COUNTIF trong Excel – Sử dụng hàm COUNTIF đếm theo một điều kiện

Trong quá trình làm việc với bảng tính Excel, chúng ta sẻ phải tính, đếm số lượng theo một điều kiện nào đó trong cột, day. Trong bài viết hôm nay chúng ta cùng tim hiểu hàm COUNTIF, hàm đếm có điều kiện giúp công việc đo lường, tinh toán được nhanh hơn.

Hàm COUNTIF:
Hàm COUNTIF được sử dụng để đếm theo một điều kiện đưa ra và phải thỏa mãn điều kiện đó.

Cú pháp hàm COUNTIF:
=COUNTIF(range, criteria)

Chú thích:
– range là vùng, phạm vi cần đếm có thể chứa số, mảng hoặc tham chiếu có chứa số. Dữ liệu bắt bược phải có.
– criteria là điều kiện đưa ra khi đếm có thể là số, biểu thức, tham chiếu ô hoặc chuỗi văn bản.

Lưu ý:
Hàm COUNTIF trả về kết quả sau khi sử dụng điều kiện với các chuỗi ký tự hơn 255 ký tự.
Điều kiện criteria cần để trong dấu ngoặc kép. Không phân biệt chữ thường hay chữ hoa.

Cách sử dụng COUNTIF trong Excel:
Trường hợp 1: Điều kiện ở đây là đếm có bao nhiêu học sinh nữ trong lớp.

Chúng ta có công thức: =COUNTIF(C4:C9,”Nữ”) kết quả là = 3.

Chú thích:
– Chúng ta có C4:C9 là phẩm ví đếm của điều kiện
– “Nữ” đây chính là điều kiện được đặt trong dấu ngoặc kép.

Trường hợp 2: Đếm có bao nhiêu bạn học sinh có tổng điểm >=24

Chúng ta có công thức: =COUNTIF(C4:C9,”>=24″) kết quả là =2

Chú thích:
– Chúng ta có C4:C9 là phẩm ví đếm của điều kiện
– “>=24” đây chính là điều kiện được đặt trong dấu ngoặc kép.

Lời kết:
Như vậy qua bài viết trên chúng ta đã có thể hiểu hơn về hàm đếm điều kiện COUNTIF và cách sử dụng hàm. Hay vòng bài viết sẻ hữu ích và giúp mọi người trong quá trình học tập, làm việc.
Chúc các bạn thành công.