Home / Office / Excel / Hàm COUNTIFS trong Excel – Hàm COUNTIFS đếm ô theo nhiều điều kiện

Hàm COUNTIFS trong Excel – Hàm COUNTIFS đếm ô theo nhiều điều kiện

Ờ bài trước chúng ta cũng đã tìm hiểu về hàm COUNTIF đếm ô theo một điều kiện, trong bài viết hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu hàm COUNTIFS đếm ô theo nhiều điều kiện.

Hàm COUNTIFS:
Hàm COUNTIFS được sử dụng để đếm số ô trong nhiều phảm vi, thỏa mãn các điều kiện đưa ra.

Cú pháp hàm COUNTIFS:
=COUNTIFS(criteria_range1, criteria1, [criteria_range2, criteria2],…)

Chú thích:
– criteria_range1: Là vùng, phạm vi thứ nhất cần đếm, bắt buộc phải có
– criteria1: Là điều kiện cho phạm vi thứ nhất, bắt buộc phải có. Điều kiện đưa ra khi đếm có thể là số, biểu thức, tham chiếu ô hoặc chuỗi văn bản
– criteria_range2, criteria2: Là phạm vi và điều kiện bổ sung, các bạn có thể tùy chọn và tối đa là 127.

Lưu ý:
– Điều kiện của mỗi phạm vi được áp dụng cho mỗi ô trong phạm vi một lần.
– Nếu criteria là tham chiếu tới một ô trống, thì hàm sẽ coi ô trống là giá trị 0.

Cách sử dụng hàm COUNTIFS trong Excel:

Chúng ta có bảng tính Excel trên. Yêu cầu đếm số học sinh thỏa mãn điều kiện môn Toán >=8, có tổng điểm >=24.

Chúng ta có công thức đêm sau: =COUNTIFS(D4:D9,”>=8″,G4:G9,”>=24″) kết quá =2

Chú thích:
– D4:D9 Là phạm vi thứ nhất có chứa điều kiện
– “>=8” là điều kiện cho phạm vi thứ nhất
– G4:G9 là phảm vi thứ hai có chứa điều kiện
– “>=24” là điều kiện cho phạm vi thứ hai

Ở bài trên là trường hợp 2 điều kiện tuy nhiên với trường hợp khác chúng ta muốn đếm ô có 3 điều kiện thì sao.

Ví dụ: Dựa vào bài bằng tính ở trên, chúng ta cần đếm số ô thỏa mãn các điều kiện sau là học sinh Nữ, có môn Toán >=8 và có tổng điểm là >25.

Chúng ta có công thức đếm sau: =COUNTIF(C4:C9,”Nữ”, D4:D9,”>=8″,G4:D9,”>24″) kết quả là bằng 1.

Lời kết:
Như vậy qua bài viết trên chúng ta đã có thể đếm ô thỏa mãn nhiều kiện. Hỹ vọng với hướng dẫn và cách sử trên sẻ giúp mọi người dễ hiểu trong quá trình sử dụng hàm COUNTIFS.
Chúc các bạn thành công.