Home / Office / Excel / Hàm DATEDIF trong Excel – Cách sử dụng hàm DATEDIF trong Excel

Hàm DATEDIF trong Excel – Cách sử dụng hàm DATEDIF trong Excel

Khi làm việc với số liệu thời gian trên Excel, chúng ta cần cấm đếm thời gian như ngày, tháng, năm trên Excel thì cung ta cần sử dụng hàm DATEDIF. Việc sử dụng hàm DATEDIF giúp việc đếm, tính toán nhanh chóng và chính xác trong công việc.
Trong bài viết hôm nay chùng ta cùng tìm hiểu và cách sử dụng của hàm DATEDIF.

Hàm DATEDIF:
Hàm DATEDIF trong Excel được sử dụng để đêm, tính ngày tháng năm trong Excel.

Cú pháp hàm DATEDIF:

= DATEDIF(start_date,end_date,unit)

Chú thích:
– start_date là ngày bắt đầu chuỗi thời gian cần đếm.
– end_date là ngày kết thúc chuỗi thời gian cần đếm.
– unit: Loại thông tin mà bạn muốn trả về
Trong đó unit có 6 loại tính tất cả:
+ “D” được sử dụng khi bạn muốn tính số ngày giữa hai thời điểm bắt đầu và kết thúc.
+ “M” được sử dụng khi bạn muốn tính số tháng giữa hai thời điểm bắt đầu và kết thúc.
+ “Y” được sử dụng khi bạn muốn tính số năm giữa hai thời điểm bắt đầu và kết thúc.
Phía trên là ba kiểu tính thường thấy nhất khi các bạn dụng DATEDIF nhưng ngoài ra nó còn cung cấp thêm 3 kiểu tính đặc biệt khác:
+ “yd”: Trả về số ngày lẻ của năm khi trừ 2 khoảng thời gian
+ “ym”: Trả về số tháng lẻ của năm khi trừ 2 khoảng thời gian
+ “md”: Trả về số ngày lẻ của tháng

Cách sử dụng hàm DATEDIF trong Excel:

Để hiểu hiểu hơn về cách sử dụng hàm DATEDIF chúng ta cùng xem qua ví dụ sau:
1. Chúng ta có bảng Excel của một khách sạn. Tính số ngày ở của mỗi người trong khách sạn.

2. Chúng ta có công thức: =DATEDIF(D4,E4,”d”)

Chú thích:
– D4 là thời gian khách đến, bắt đầu thuê phòng
– E4 là thời gian khách đi, trả phòng
-“d” là chọn tích số ngày giữa hai thời điểm bắt đầu và kết thúc

3. Chúng ta đã tính được số ngày ở của mỗi người trong khách sạn ở bảng dưới đây.

Chúng ta có thể xem thêm tính tuổi bằng hàm DATEDIF: Cách tính tuổi trong Excel

Lời kết:
Qua bài viết trên chúng ta đã phần nào hiểu hơn về hàm DATEDIF và cách sử dụng hàm DATEDIF trong công việc đếm thời gian. Hy vọng với bài viết trên sẻ hưu ích với mọi người đang học tập, làm việc trên Excel.
Chúc các bạn thành công.