Home / Office / Excel / Hàm INT trong Excel – Cách sử dụng hàm INT trong Excel

Hàm INT trong Excel – Cách sử dụng hàm INT trong Excel

Bài viết hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu về hàm INT. Hàm INT là hàm có chức năng làm tròn số xuống tới số nguyên gần nhất của một số. Hàm INT trong Excel được sử dụng để làm tròn số nguyên của một số, thường dùng để xử lý kết quả của phép chia trong Excel.

Cú pháp hàm INT:
= INT(number)

Chú thích: number là số bắt buộc. Số thực mà bạn muốn làm tròn xuống một số nguyên.

Cách sử dụng hàm INT trong Excel:
Để hiểu hơn về hàm INT chúng ta cùng đi qua ví dụ sau:

Chúng ta có cột giá trị. Yêu cần làm tròn đến phần nguyên gần nhất.

Chúng ta có công thức: =INT(B4)

Đây là một hàm rất đơn giản trong Excel và chúng ta dễ dàng sử dụng.

Lời kết:
Như vậy qua bài viết trên chúng đã hiểu hơn hàm INT. Hy vọng với bài viết trên sẻ hữu ích với các bạn đang học, hay tìm hiểu về Excel.
Chúc các bạn thành công.