Home / Office / Excel / Hàm lấy phần nguyên trong Excel

Hàm lấy phần nguyên trong Excel

Bài viết hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu về cách lấy phần nguyên của 2 hàm INT và hàm QUOTIENT. Trong quá trình sử dụng chúng ta thường có sự nhầm lẫn của 2 hàm, chính vì thế mà bài viết hôm này sẻ cùng tìm hiểu về cách sử dụng của 2 hàm INT và hàm QUOTIENT trong Excel.

Số nguyên là tập hợp bao gồm các số không, số tự nhiên dương và các số đối của chúng còn gọi là số tự nhiên âm.

Hàm lấy phần nguyên trong Excel:
Chúng ta cùng so sanh bảng tính sau khi sử dụng của 2 hàm, với các giá trị trả về là số dương thì giống nhau và giá trị trả về âm lại khác nhau.

Dựa vào bảng tính trên chúng hàm INT mới là hàm lấy phần nguyên chính xác nhất còn hàm QUOTIENT chỉ là hàm lấy phần số đứng trước dấu phẩu.

1. Cách sử dụng hàm lấy phần nguyên INT

Chúng ta có công thức: =INT(A3/B3)

2. Cách sử dụng hàm lấy phần đứng trước dấu phẩy QUOTIENT

Chúng ta có công thức: =QUOTIENT(A3,B3)

Chú thích: (A3,B3) ở đây là chính là A3/B3

Lời kết:
Như vậy qua bài viết trên chúng ta đã hiểu hơn về hàm INT và hàm QUOTIENT. Với cách sử dụng của 2 hàm trên giúp chúng ta hiểu được cách của mỗi hàm tránh nhầm lẫn giữa hai hàm trong việc tìm phần nguyên. Hy vọng bài viết trên hữu ích với mọi người đang học, làm việc với Excel.
Chúc các bạn thành công.