Home / Office / Excel / Hàm LEFT trong Excel – Cách sử dụng hàm LEFT trong Excel

Hàm LEFT trong Excel – Cách sử dụng hàm LEFT trong Excel

Ở bài trước chúng ta đã cùng tìm hiểu về hàm RIGHT, hôm nay chúng ta cùng tìm hiệu về hàm LEFT và cách sử dụng của hàm LEFT trog Excel.

Hàm LEFT:
Hàm LEFT được sử dụng để trích ra “n” ký tự trong chuỗi từ trái qua phải.

Cú pháp hàm LEFT:
=LEFT(text, [num_chars])

– Text là chuỗi văn bản bắt buộc, đây là chuỗi văn bản hoặc tham chiếu ô tới chuỗi văn bản có chứa các ký tự mà bạn muốn trích xuất.
– Num_chars là đối số tùy chọn. Chỉ rõ số ký tự mà bạn muốn hàm RIGHT trích xuất.

Cách sử dụng hàm LEFT trong Excel:

Ví dụ 1: Chúng ta có bảng Excel sau. Từ cột mã HS chứng ta trích ký tự đầu tiên vào cột khối thi.

Chúng ta sử dụng công thức sau: =LEFT(B4,1)

Chú thích:
– B4 là giá trị chuổi có chưa ký tự
-1 là số ký tự chúng ta muốn trích từ trái sang phải.

Ví dụ 2: Trong ví dụ này chúng ta cùng sử dụng hàm LEFT kết hợp với một hàm khác trong sử dụng Excel. Chúng ta phân loại khu vực của học sinh theo ký tự đầu tiên trong cột mã HS. Nếu mã HS có ký tự đầu là A thì sẻ ở khu vực 1, nếu mã HS có ký tự đầu là B là khu vực 2, Nếu mã HS có ký tự đầu là C thì sẻ ở khu vực 3.

Để sắp xếp khu vực học sinh theo ký tự đầu tiên trong cột Mã HS chúng ta sử dụng kết hàm IF với hàm LEFT.

Chúng ta có công thức sau:
=IF(LEFT(B4,1)=”A”,”Khu vực 1″,IF(LEFT(B4,1)=”B”,”Khu vực 2″,IF(LEFT(B4,1)=”C”,”Khu vực 3″)))

Như vậy sau khi sử dụng kết hợp 2 hàm lại với nhau, chúng ta đã sắp sếp được học sinh theo từng khu vực.

Hàm LEFT không chỉ kết hợp được với hàm IF mà còn kết hợp được với nhiều hàm khác nhau.

Lời kết:
Qua bài viết trên chúng ta đã hiểu hơn về hàm LEFT và cách sử dụng hàm LEFT trong Excel. Hy vọng bài viết sẻ hữu ích với mọi người đang học, làm quen với Excel. Nếu bạn đọc có ký kiến đóng góp xin bình luận hoặc gửi email.
Chúc các bạn thành công.