Home / Office / Excel / Hàm MOD trong Excel – Cách sử dụng hàm MOD trong Excel

Hàm MOD trong Excel – Cách sử dụng hàm MOD trong Excel

Bài viết hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu về hàm MOD và cách sử dụng hàm MOD trong Excel.

Hàm MOD:
Hàm MOD trong Excel được sử dụng để lấy số dư của một phép chia.

Cú pháp hàm MOD:
=MOD(number, divisor)

Chú thích:
– Number là giá trị bắt buộc. Số mà bạn muốn tìm số dư.
– Divisor là giá trị bắt buộc. Số mà bạn muốn chia số cho nó.

Lưu ý:
– Nếu ước số là 0, thì hàm MOD trả về giá trị lỗi #DIV/0! .
– Hàm MOD có thể được biểu đạt bằng các số hạng của hàm INT: =MOD (n, d) = n-d * INT (n/d)

Cách sử dụng hàm MOD trong Excel:

Để hiểu thêm về hàm MOD chúng ta đi qua ví dụ sau:

Chúng ta có bảng Excel. Yêu cầu tìm số dư của giá trị cột Number chia cho giá trị cột Divisor.

Chúng ta có công thức: =MOD(B4,C4)

Chú thích: ở đây ta lấy B4 chia cho B4 để trả về giá trị số dư. Ở ô D10 chúng ta có kết quả lỗi #DIV/0 vì số chia là 0.

Lời kết:
Như vậy qua bài viết trên chúng đã hiểu hơn hàm MOD. Hy vọng với bài viết trên sẻ hữu ích với các bạn đang học, hay tìm hiểu về
Excel.
Chúc các bạn thành công.