Home / Office / Excel / Hàm OR trong Excel – Cách sử dụng hàm OR trong Excel

Hàm OR trong Excel – Cách sử dụng hàm OR trong Excel

Trong bài viết hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu về hàm OR trong Excel. Hàm OR trong Excel là một hàm trong nhóm hàm logic, giúp kiểm tra và trả về giá trị logic. Sửu dụng hàm OR để xác định, kiêm tra xem các đối số có đối số nào là TRUE hay không.

Cú pháp hàm OR:
=OR(logical1;logical2];…)

Chú thích:
– Logical1 là đối số bắt buộc. Điều kiện thứ nhất mà bạn muốn kiểm nghiệm và có thể đánh giá là TRUE hoặc FALSE.
– Logical2 là đối số tùy chọn. Những điều kiện khác mà bạn muốn kiểm nghiệm, có thể đánh giá là TRUE hoặc FALSE, tối đa 255 điều kiện.

Cách sử dụng hàm OR trong Excel:
Thường thì hàm OR ít khi được sử dụng một mình mà phải kết hợp với một hàm khác trong Excel.
Sử dụng hàm IF kết hợp hàm OR trong Excel
Ví dụ: Chúng ta có bảng nhân biên. Yêu cầu đặt ra là cộng thêm tiền phục cấp cho nhân viên kinh doanh hoặc nhân viên sản xuất là 500.000.

Như yêu cầu thì nêu nhân viên kinh doanh hoặc nhân viên sản xuất đều được cộng phụ cấp là 500.000 còn các nhân viên khác thì không được cộng. Chúng ta sử dụng hàm IF kết hợp với hàm OR để tính.

Chúng ta có công thức: =IF(OR(D4=”Kinh doanh”,D4=”Sản xuất”),500000,0)

Chú thích: Hàm OR được sử dụng ở đây để kiểm tra xem nếu là nhân viên kinh doanh hoặc nhân viên sản xuất.

Chúng ta có kết quả sau khi sử dụng công thức:

Lời kết:
Qua bài viết trên chúng ta đã có thể hiểu hơn về hàm OR. Hy vọng bài viết sẻ hữu ích với những ai đang học, làm việc với Excel.
Chúc các bạn thành công.