Home / Office / Excel / Hàm PRODUCT trong Excel – Hàm nhân trong Excel

Hàm PRODUCT trong Excel – Hàm nhân trong Excel

Khi làm việc với bảng số liệu Excel, để tính phép nhân với một số liệu lớn, phức tạp chúng ta phải sử dụng hàm PRODUCT. Việc sử dụng hàm PRODUCT giúp công việc tính phép nhân nhanh hơn khi phải làm việc với nhiều mảng, nhiều số liệu.

Trong bài viết hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu hàm nhân PRODUCT và cách sử dụng hàm nhân PRODUCT trong Excel .

Hàm PRODUCT :
Hàm PRODUCT là phép nhân tất cả các đối số đã cho với nhau và trả về tích của chúng. Hàm PRODUCT hữu ích khi bạn cần nhân nhiều ô với nhau.

Cú pháp hàm PRODUCT :
=PRODUCT(number1, [number2], …)

Trong đó:
– number1 là đối số bắt buộc. Số hoặc phạm vi thứ nhất mà bạn muốn nhân.
– number2 là đối tùy chọn. Các số hoặc phạm vi bổ sung mà bạn muốn nhân, tối đa 255 đối số.

Chú ý: Nếu đối tượng hàm tính nhân là các mảng hoặc tham chiếu, với những ô trống, giá trị logic, văn bản sẽ không được tính.

Cách sử dụng hàm PRODUCT trong Excel:
Để hiểu hơn về cách sử dụng hàm PRODUCT, hàm nhân trong Excel chúng ta cùng xem các ví dụ thực thế sau:

Ví dụ 1: Yêu cầu tính lương nhân viên dựa vào ngày công và tiên công của 1 ngày.

Chúng ta có công thức: =PRODUCT(C4,D4)

Hoặc ở đây chúng ta cũng có thể sử dụng công thức: =C4*D4

Ví dụ 2: Tính tích của 2 cột A, B và ô C3

Chúng ta có công thức: =PRODUCT(A3:A5,B3:B5,C3)

Tương tự trong bảng chúng ta có công thức =PRODUCT(A3:A5,B3:B5,2) vì ô C3 ở đây bằng 2

Ví dụ 3: Tính tích của cột A.

Chúng ta có công thức: =PRODUCT(A3:A5)

Lời kết:
Qua bài viết trên chúng ta phần nào đã hiểu hơn về hàm PRODUCT và cách sử dụng hàm nhân trong Excel. Với các ví dụ thực tế giúp chúng ta dễ hiểu và có thể dễ dàng sử dụng hàm PRODUCT.
Chúc các bạn thành công.