Home / Office / Excel / Hàm RIGHT trong Excel – Cách sử dụng hàm RIGHT trong Excel

Hàm RIGHT trong Excel – Cách sử dụng hàm RIGHT trong Excel

Trong bài viết hôm nay chúng ta cùng sẻ cùng tìm hiểu về hàm RIGHT và cách sử dụng hàm RIGHT trong Excel. Tuy hàm RIGHT ít được sử dung riêng biệt trong Excel nhưng lại được sử dụng kết hợp với rất nhiều hàm khác.

Hàm RIGHT:
Hàm RIGHT trong Excel được sử dụng để cắt lấy ra “n” ký tự trong chuỗi từ phải sang trái.

Cú pháp hàm RIGHT:
=RIGHT(text,[num_chars])

– Text là chuỗi văn bản bắt buộc, đây là chuỗi văn bản hoặc tham chiếu ô tới chuỗi văn bản có chứa các ký tự mà bạn muốn trích xuất.
– Num_chars là đối số tùy chọn. Chỉ rõ số ký tự mà bạn muốn hàm RIGHT trích xuất.

Cách sử dụng hàm RIGHT:
Để hiểu rõ hơn về cách sử dụng hàm RIGHT trong Excel, chúng ta sẻ cùng đi qua các ví dụ về cách sử dụng hàm này.
Ví dụ 1: Dưới đây là bảng Excel các nhân viên. Việc làm ở đây là lấy 2 ký tự bên phải trong cột Mã NV cho vào cột Chúc vụ.

Để lấy được 2 ký tự bên phải chúng ta sử dụng hàm RIGHT.

Chúng ta có công thức: =RIGHT(B4,2)

Chú thích:
– B4 là Giá trị chuỗi có chứa ký tự.
– 2 là số ký tự muốn lấy tính tự phải sang trái.

Sau khi thực hiện công thức chúng ta đã trích được 2  ký tự ở cột Chức vụ.

Ví dụ 2: Trong ví dụ này chúng ta cùng sử dụng hàm khác kết hợp với hàm RIGHT trong Excel. Chúng ta bảng Excel nhân viên sau. Nếu mã NV có 2 ký tự cuối là KD sẻ được cộng thêm phụ cấp 800000, Nếu mã NV có 2 ký tự cuối là GH sẻ được cộng thêm phụ cấp 500000, nếu mã NV có 2 ký tự cuối là KT sẻ được cộng thêm phụ cấp 400000 còn lại sẻ không được phụ cấp.

Để tính được việc này chúng ta sử dụng kết hợp hàm IF với hàm RIGHT.

Chúng ta có công thức:
=IF(RIGHT(B4,2)=”KD”,”800000″,IF(RIGHT(B4,2)=”GH”,”500000″,IF(RIGHT(B4,2)=”KT”,”400000″,”0″)))

Như vậy là chúng ta đã sử dụng hàm IF kết hợp với hàm RIGHT để tính thêm phục cấp cho nhân viên. Ngoài ra hàm RIGHT còn có thể kết hợp với nhiều hàm khác nữa.

Lời kết:
Qua bài viết trên chúng ta đã hiểu hơn về hàm RIGHT và cách sử dụng hàm RIGHT trong Excel. Hy vọng bài viết sẻ hữu ích với mọi người đang học, làm quen với Excel. Nếu bạn đọc có ký kiến đóng góp xin bình luận hoặc gửi email.
Chúc các bạn thành công.