Home / Office / Excel / Hàm ROUND trong Excel – Cách dùng hàm làm tròn Round trong Excel

Hàm ROUND trong Excel – Cách dùng hàm làm tròn Round trong Excel

Trong quá trình làm việc với bảng tính Excel, với các con số phức tạp mà chúng ta muốn làm tròn để cho số ngăn gọn hơn. Như việc tính tiền hay tính điểm trung bình thì thừa ra rất nhiều số thập phân…

Tròng bài viết hôm nay chùng giới thiểu một hàm ROUND trong Excel giúp làm tròn số một cách chính xác và nhanh chóng.

Ứng dụng của hàm ROUND:

Hàm ROUND được sử dụng để làm tròn các phần số thập phân hoặc số nguyên. Việc sử dụng hàm ROUND giúp giảm thời gian, công sức trong việc tính toán.

Cú pháp sử dụng hàm ROUND:

=ROUND(BT, N) => Làm tròn BT lấy N số
N > 0 => Làm tròn BT lấy phần số thập Phân
N < 0 => Làm tròn BT lấy phần nguyên
Chúc thích: BT là biểu thức.

Các ví dụ sử dụng hàm ROUND trong Excel:
Chúng ta có một bảng tính điểm trung bình như sau và muốn làm tròn số điểm trung bình.

Trường Hợp 1: Làm tròn 2 chữ số thập phần

Tính điểm trung bình làm tròn đến 2 số thập phần nghĩa là làm tròn 2 chữ số.

Chúng ta có Hàm: = ROUND(G3,2) hoặc =ROUND(6.666666667,2)

Chú thích:
– 6.666666667 là là biểu thức cần làm tròn hay là giá trị cần làm tròn
– 2 là làm tròn đấy mấy chữ số thập phần (trong bài chúng ta làm tròn 2 chữ số thập phân nên chọn là 2)

Trường hợp 2: Làm tròn 3 chữ số thập phần

Tính điểm trung bình làm tròn đến 3 số thập phần nghĩa là làm tròn 3 chữ số.

Chúng ta có Hàm: = ROUND(G3,3) hoặc =ROUND(6.666666667,3)

Chú thích:
– 6.666666667 là là biểu thức cần làm tròn hay là giá trị cần làm tròn
– 3 là làm tròn đấy mấy chữ số thập phần (trong bài chúng ta làm tròn 3 chữ số thập phân nên chọn là 3)

Trường hợp 3: Làm tròn phần nguyên

Trong Excel việc làm tròn phần số nguyên rất ít khi sử dụng, tuy nhiên trong bài này chúng ta cùng thực hiện phần làm tròn số nguyên phần trăm.

Chúng ta có cống thức: =ROUND(B16,-2) hoặc =ROUND(3456.789,-2)

Chú thích:
– 3456.789 là phần số cần làm tròn
– -2 là số làn tròn đến phần trăm.(nếu làm tròn phần chục là -1, làm tròn phần trăm là -2, làm tròn phần nghìn là -3…)

Lời kết:
Như vậy qua bài viết chúng ta có thể sử dụng hàm ROUND để làm tròn số. Các bạn có thể thực hiện lại nhiều lần để làm quen với hàm. Hy vọng bài viết hữu ích với các bạn đang học, làm quen với Excel.

Chúc các bạn thành cống.