Home / Office / Excel / Sử dụng hàm SUM tính tổng trong Excel

Sử dụng hàm SUM tính tổng trong Excel

Bài viết hôm này chúng ta sẻ cùng tìm hiểu về hàm SUM, hàm tính tổng được sử dụng nhiều trong Excel. Việc sử dụng hàm SUM giúp chúng ta có thể tính tổng được cả các số đơn giản, các dẫn số một cách nhanh nhất trong Excel.

Hàm SUM là một trong những hàm thông dụng nhất trong Excel mà người dùng cần phải biết.

Chúng ta cùng tìm hiểu về các cấu trúc của hàm SUM trong Excel:

Dạng 1: Chúng ta có 3 loại tính đổng.
=SUM(num1,num2, … num_n) Ở đây ” num1,num2, … num_n” biểu thị cho những số chúng ta sẽ tính.
Loại 1:
Ví dụ: Tính tổng các số nguyên =SUM(1,2,3) nghĩa là cộng các số 1+2+3 = 6

Loại 2:
Ví dụ: Tính tổng các số phân số: =SUM(8/2,10/2) Phép tính cộng các số 8/2 + 10/2=9

Loại 3:
=SUM(A1,A2…An) ở đây cũng là tính tổng các số
Ví dụ trong hình:
Ở đây để tính tổng 6 người chúng ta hàm SUM:

=SUM(F3,F4,F5,F6,F7,F8)


Dạng 2:
=SUM(A1:A10) để tính tổng cho các số trong từ A1 đến A10
Ví dụ trong hình:
Ở trong hình chúng ta muốn tính tổng số tiền lương của 6 nhân người chúng ta có hàm SUM:

=SUM(F3:F8)

Đây là bảng kết quả sau khi tính tổng theo 2 dạng trên.

Lời kết:
Như vậy là chúng tra đã tìm hiểu và cách sử dụng của hàm SUM trong Excel. Hy vọng với những ví dụ đơn giản về cách sử dụng hàm SUM sẻ dễ hiểu nhất với mọi người mới bắt đầu học Excel.
Chúc các bạn thành công.