Home / Office / Excel / Hàm SUMIF trong Excel – Sử dụng hàm SUMIF tính tổng có điều kiện trong Excel

Hàm SUMIF trong Excel – Sử dụng hàm SUMIF tính tổng có điều kiện trong Excel

Trong quá trình làm việc với bản tính Excel, chúng ta phải tính tổng giá trị những phải thỏa mãn điều kiện đặt ra. Hàm SUMIF được sử dụng giúp tiết kiểm thời gian, công sức khi muốn tính tổng giá trị nhưng theo một điều kiện nào đó.

Hàm SUMIF:
Hàm SUMIF là tính tổng giá trị thỏa mãn một điều kiện đề ra

Cú pháp sử dụng hàm SUMIF:

=SUMIF(range, criteria, [sum_range])
Chú thích:
– Range: Là vùng, phạm vi dữ liệu điều kiện
– criteria: Là điều kiện. Điều kiện ở đây có thể là số, biểu thức, chuỗi văn bản.
– sum_range: là vùng, phạm vi dữ liệu tính tổng.

Cách sử dụng SUMIF trong Excel:
Sau đây là 2 ví dụ cách sử dụng hàm SUMIF được sử dụng trong Excel.
1. Tính tổng lương cho mỗi phòng ban

Chúng ta có bảng tính Excel ở trên. Yêu cầu tính tổng lương của nhân viên phòng kế toán trong công ty.
Điều kiện được đưa ra ở đây nhân viên thuộc phòng kế toán.

Chúng ta có công thức sau: =SUMIF(D4:D17,”Kế toán”,E4:E17)

Chú thích:
– D4:D17 là phạm vi dữ liệu của điều kiện đề ra gồm các phòng ban khác nhau
– Kế toán là điều kiện đề ra khi tính tổng lương
– E4:E17 là Phạm vi dữ liệu với tiền lương của mỗi người.


2. Tính tổng lương của một nhóm nhân viên

Chúng ta có bảng tính Excel sau. Yêu cầu tính tổng lương của nhân viên >=30 tuổi trong công ty.
Điều kiện được đề ra ở đây là người có tuổi >=30

Chúng ta có công thức sau: =SUMIF(D4:D17,”>=30″,E4:E17)

Chú thích:
– D4:D17 là phạm vi dữ liệu của điều kiện đề ra gồm các phòng ban khác nhau
– >=30 là điều kiện đề ra khi tính tổng lương
– E4:E17 là Phạm vi dữ liệu với tiền lương của mỗi người.


Lời kết:
Như vậy qua bài viết trên chúng ta đã có thể hiểu hơn về hàm SUMIF trong Excel, với những ví dụ trường hợp cụ thể ở trên hy vọng sẻ giúp chúng ta hiểu hơn về cách sử dụng hàm.
Chúc các bạn thành công.