Home / Office / Excel / Hàm TODAY trong Excel – Lấy thời giản hiện tại

Hàm TODAY trong Excel – Lấy thời giản hiện tại

Trong Excel muốn trả vệ giá trị của thời gian hiện tại, chúng ta phải sử dụng hàm TODAY. Biết hôm nay cùng nói về hàm TODAY và sách sử dụng của hàm trong TODAY trong Excel.

Ứng dụng của hàm Today:
Hàm TODAY được sử dụng khi chúng ta muốn hiển thị ngày hiện tại của một trang tính ở thời điểm chúng ta mở lên.

Cú pháp của Hàm:
=TODAY()

Các ví dụ về sử dụng hàm TODAY:

Hàm Kết quả Ghi chú
=TODAY() 4/7/2019  Trả về giá trị ngày hiện tại
=TODAY()-2 2/7/2019 Lấy ngày hiện tại trừ đi 2
=TODAY()+2 6/7/2019  Lấy ngày hiện tại cộng 2
=MONTH(TODAY()) 7 Trà về giá trị tháng
=DAY(TODAY()) 4 Trả về giá trị ngày
=YEAR(TODAY()) 2019 Trả về giá trị năm

Ngày hiện tại:

Cách tính tuổi: Lấy năm hiện tại từ đi năm sinh

Lời kết:
Qua bài viết trên chúng ta đã cùng tìm hiểu về hàm TODAY và cách sử dụng hàm TODAY trong Excel. Hy vọng với bài viết này sẻ hữu ích với các bạn đang học Excel cơ bản.
Chúc các bạn thành công.