Home / Office / Excel / Sử dụng hàm TRIM trong Excel – Hàm xóa khoảng trắng trong văn bản

Sử dụng hàm TRIM trong Excel – Hàm xóa khoảng trắng trong văn bản

Hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu về hàm TRIM trong Excel. Trong Excel hàm TRIM được sử dụng để xóa tất cả những khoảng trắng dư thừa trong văn bản mà vẫn đễ lại khoảng trắng là dấu cách giữa các chữ với nhau.

Cú pháp:
=TRIM(text)
Trong đó text là đoạn văn bản cần xóa khoảng trắng.

Ví dụ về hàm TRIM:
Như chúng ta thấy ở đây thì cột Họ và tên thì giữa các chữ có khoảng trắng. Chúng ta phải xóa khoảng trắng ở phần họ tên.

Chúng ta sử dụng hàm TRIM để loại bỏ khoảng trắng. Và đây là kết quả sau khi sử dụng hàm TRIM.

Lời kết:
Như vậy là qua bài viết trên chúng ta đã hiểu về hàm TRIM và cách sử dụng hàm TRIM trong Excel. Với cách sử dụng hàm TRIM rất đơn giản nhưng hiệu quả nó đem lại khá cao và tiết keierm được nhiều thời gian.
Chúc các bạn thành công.