Home / Office / Excel / Hàm VLOOKUP trong Excel – Sử dụng hàm VLOOKUP do tìm theo cột trong Excel

Hàm VLOOKUP trong Excel – Sử dụng hàm VLOOKUP do tìm theo cột trong Excel

Ở bài trước chúng ta đã có bài hướng dẫn các hàm Excel thông dụng trong công việc, về thực hiện bảng hàng hóa của của hàng máy tính.

Trong bài viết hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu về sử dụng hàm VLOOKUP để do tìm dạng cột trong Excel, giúp dò tìm giá trị ở một bảng khác.

Hàm VLOOKUP:
Hàm VLOOKUP được sử dụng để hàm dò tìm dữ liệu cột trong Excel. Hàm VLOOKUP thường được sử dụng kết hoặc với các hàm khác.

Cấu trúc hàm hàm VLOOKUP:

=VLOOKUP(lookup_value,table_array,col_index_num,[range_lookup])

Chú thích:
– lookup_value: Giá trị dùng để dò tìm
– table_array: Bảng chứa giá trị cần dò tìm
– col_index_num: Thứ tự của cột chứa giá trị dò tìm trên table_array.
– range_lookup: Là phạm vi tìm kiếm, TRUE tương đương với 1 (dò tìm tương đối), FALSE tương đương với 0 (dò tìm tuyệt đối). Tham số này không bắt buộc phải luôn có trong công thức.

Chúng ta có 2 cách sử dụng hàm VLOOKUP:

Cách 1:
Phẩn bảng 1 ở cột tên hãng sản xuất chúng ta mới lấy được mã hãng sản xuất, vậy làm thế nào để chuyển mã hãng sản xuất thành tên hãng sản xuất.
Để thực hiện việc chuyển mã hãng sản xuất thành tên hãng sản xuất chúng ta sử dụng hàm VLOOKUP.

Bước 1: Đâu tiền chúng ta sử dụng làm LEFT để lấy mã hãng sản xuất.
Như chúng ta đã biết thì 2 ký tự đầu tiền trong mã lô hàng là mã hãng sản xuất


Bước 2: Chúng ta quét chọn phần giá trị ở bảng 2 và đặt tên khối là HANGSANXUAT –> tiếp thep chúng ta enter
–>  Thế là xong việc chọn khối

Bước 3: Chúng ta sử dụng hàm VLOOKUP kết hợp với hàm LEFT để chuyển giá trị mã hãng sản xuất thành tên hãng sản xuất.

Chúng ta có công thức:

=VLOOKUP(LEFT(B4,2),HANGSANXUAT,2,0)

Chú thích:
– LEFT(B4,2) là để lấy mã hãng
– HANGSANXUAT là giá trị khối được đặt ở bảng 2
– 2 là sột số 2 ở bảng 2 để dò tìm giá trị
– 0 là để do chính xác.

Đây là kết quả sau khi chúng ta chuyển mã hãng thành tên hãng sản xuất.

Cách 2:
Chúng ta thực hiện chuyển mã hãng sản xuất thành tên hãng sản xuất.

Chúng ta có công thức:

=VLOOKUP(LEFT(B4,2),B12:C16,2,0)

Chú thích:
– LEFT(B4,2) là để lấy mã hãng sẩn xuất
– B12:C16 là chúng ta kéo chuột quét phần giá trị ở bảng 2
– 2 là sột số 2 ở bảng 2 để dò tìm giá trị
– 0 là để do chính xác.

tiếp theo:

Đây là kết quả sau khi thực hiện việc chuyên mã hãng sản xuất thành tên hãng sản xuất.

Trên đây là 2 cách sử dụng hàm VLOOKUP kết hợp với một số hàm khác. Tùy vào công việc mà chúng ta lựa chọn cách sử dụng phù hợp.

Lời kết:
Như vậy qua bài viết hướng dẫn cách sử dụng hàm VLOOKUP để do tìm giá trị. Hy vọng bài viết sẻ hữu ích với các bạn đang học, tìm hiểu về Excel.
Chúc các bạn thành công.