Home / Hosting – Domain

Hosting – Domain

Chia sẻ các kinh nghiệm đăng ký, sử dụng Hosting, Domain cho website.

Hiển thị file .htaccess trong cPanel

Như chúng ta đã biết thì file .htaccess là một file rất quan trọng, file .htaccess giúp điều khiển tập tin được truy cập như thế nào trong một thư mục, hỗ trợ bảo mật… File .htaccess là từ viết tắt từ chữ “Hypertext Access”, được sử dụng giúp cấu …

Xem thêm