Home / Office / Word / Các Mẫu Hợp Đồng Lao Động mới nhất

Các Mẫu Hợp Đồng Lao Động mới nhất

Mẫu hợp đồng lao động
Bài viết hôm nay cùng gửi đến mọi người, các biểu mẫu hợp đồng lao động.
Hợp đồng lao động là một thoả thuận làm việc giữa người sử dụng lao động và người lao động về trách nhiệm, quyền lợi và nghĩa vụ của cả hai bên bao gồm mức lương, điều kiện làm việc, quyền và nghĩa vụ khác của mỗi bên trong quan hệ lao động. Hợp đồng lao động phải được xây dựng dựa trên sự thống nhất, nhất trí của bên sử dụng lao động và người lao động, vì vậy, trước khi ký kết chính thức để tạo giá trị pháp lý cho hợp đồng, các bạn cần đọc kỹ lại các nội dung thỏa thuận.

Mẫu hợp đồng lao động chuẩn được ban hành kèm theo Thông tư 21/2003/TT-BLĐTBXH và các phụ lục đi kèm thông tư để thực hiện thủ tục ký kết hợp đồng cho người lao động. Mẫu hợp đồng nêu đầy đủ nội dung thông tin lý lịch của người sử dụng lao động cũng như người lao động, nêu rõ quyền lợi, nghĩa vụ, quyền hạn của hai bên.

Sau đây là các mẫu hợp đồng lao động và mẫu hợp đồng thử việc.

Mẫu hợp đồng lao động số 1: Here

Mẫu hợp đồng lao động số 2: Here
Mẫu hợp đồng lao động số 3: Here
Mẫu hợp đồng lao động thử việc 4 : Here