Home / Office / Word / Các Mẫu Hợp đồng Thuê nhà Mới nhất

Các Mẫu Hợp đồng Thuê nhà Mới nhất

Mẫu hợp đồng thuê nhà
Bài viết hôm nay cùng gửi đến mọi người, các biểu mẫu hợp thuê nhà.

Hợp đồng cho thuê nhà ở là mẫu hợp đồng thuê nhà mới nhất được sử dụng phổ biến đối với cá nhân hoặc doanh nghiệp muốn làm thủ tục thuê nhà ở lâu dài, đồng thời khi sử dụng mẫu Hợp đồng cho thuê nhà ở sẽ giúp bạn tránh những rắc rối pháp lý sau này giữa bên thuêvà bên cho thuê nhà.

Hợp đồng thuê nhà là một thỏa thuận bằng lời nói hoặc bằng văn bản giữa người thuê nhà và người cho thuê nhà. Hợp đồng quy định rõ
quyền và nghĩa vụ của hai bên nhằm giảm thiểu những tranh chấp không đáng có về pháp luật trong khi thuê nhà.

Sau đây là các mẫu hợp đồng thuê nhà:

Mẫu hợp đồng thuê nhà ở: Here

Mẫu hợp đồng thuê nhà : Here
Mẫu hợp đồng thuê nhà ở thương mại: Here
Mẫu hợp đồng thuê nhà xưởng và kho bãi : Here
Mẫu hợp đồng thuê nhà ở công vụ : Here