Home / Office / Excel

Excel

Hướng dẫn tự học Excel từ căn bản đến nâng cao. Các bài viết về sử dụng Excel thông dụng hiện nay.

Hàm PRODUCT trong Excel – Hàm nhân trong Excel

Khi làm việc với bảng số liệu Excel, để tính phép nhân với một số liệu lớn, phức tạp chúng ta phải sử dụng hàm PRODUCT. Việc sử dụng hàm PRODUCT giúp công việc tính phép nhân nhanh hơn khi phải làm việc với nhiều mảng, nhiều số liệu. Trong bài viết …

Xem thêm

Hàm lấy phần nguyên trong Excel

Bài viết hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu về cách lấy phần nguyên của 2 hàm INT và hàm QUOTIENT. Trong quá trình sử dụng chúng ta thường có sự nhầm lẫn của 2 hàm, chính vì thế mà bài viết hôm này sẻ cùng tìm hiểu về cách …

Xem thêm

Cách ẩn, hiện Sheet trong Excel

Khi làm việc với bảng tính Excel, chúng ta có quá nhiều Sheet để tính toán điều đó làm chúng ta bị rối hay nhưng Sheet quan trọng không muốn cho mọi người xem chúng ta cần ẩn Sheet đi. Bài viết hôm nay cùng hướng dẫn mọi người cách …

Xem thêm

Cách tính tuổi trong Excel

Trong bài viết hôm nay cùng hướng dẫn mọi người cách tính tuổi trong Excel. Việc tính tuổi trên Excel có rất nhiều hàm hỗ trợ tính tuổi như hàm YEAR, hàm DATEDIF… Để hiểu hơn về cách tính tuổi trong Excel chúng ta cùng xem qua ví dụ thự …

Xem thêm

Cách copy Sheet trong Excel

Trong quá trình làm việc, xử lý dữ liệu thì việc copy và di chuyển Sheet trong Excel hoặc sang file Excel là việc rất cần làm. Như chúng ta đã biết thì việc copy Sheet trong Excel thường làm với cách thông tường là Ctrl + A  rồi Copy …

Xem thêm