Home / Office / Excel (page 2)

Excel

Hướng dẫn tự học Excel từ căn bản đến nâng cao. Các bài viết về sử dụng Excel thông dụng hiện nay.

Cách đặt tên vùng dữ liệu trong Excel

Trong bài viết hôm nay cùng hướng dẫn mọi người cách đặt tên cho vùng dữ liệu trong Excel. Có thể là tên một cột, một vùng, hay 1 ô thôi bạn cũng đặt tên được. Việc đặt tên vùng dữ liệu trong excel sẽ giúp công việc của bạn …

Xem thêm

Cách tạo danh sách thả xuống (Drop List) trong Excel

Khi nhập dữ liệu trong excel, trong nhiều trường hợp bạn phải tạo một danh sách sổ xuống dạng option để lựa chọn giá trị nhập vào ô. Trong bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn tạo danh sách xổ xuống để lựa chọn giá trị trong Excel. Để …

Xem thêm

Hàm RANK trong Excel – Cách xếp hạng trong Excel

Trong quá trình làm việc với một bảng thống kê số liệu Excel, chúng ta cần phải sắp xếp lại bảng thống kế đo. Để thực hiện việc sắp xếp bảng thống kế, chúng ta cần sử dụng hàm RANK. Hàm RANK: Hàm RANK trong Excel được sử dụng để …

Xem thêm