Home / Office / Excel (page 4)

Excel

Hướng dẫn tự học Excel từ căn bản đến nâng cao. Các bài viết về sử dụng Excel thông dụng hiện nay.

Cách vẻ biểu đồ, đồ thị trong Excel

Trong bài viết ngày hôm nay cùng hướng dẫn vớ các bạn cách vẻ biểu đề, đồ thị trong Excel. Với những ai đang làm việc với Excel, với bảng tính có nhiều thông số tổng hơp và cần báo cáo thì việc làm biểu đồ giúp mọi người xem …

Xem thêm

Chuyển chữ thường thành chữ hoa trong Excel

Trong quá trình làm việc với Excel chúng muốn chuyển các chữ thường thành chữ in Hoa hoặc chữ in hoa thành chữ thường…. cho phù hợp tuy nhiên chúng ta chưa biết các sử dụng hàm chuyển cho nhanh. Trong bài viết hôm nay cùng hướng dẫn các bạn …

Xem thêm