Home / Office / Excel (page 5)

Excel

Hướng dẫn tự học Excel từ căn bản đến nâng cao. Các bài viết về sử dụng Excel thông dụng hiện nay.

Các hàm Excel thông dụng trong công việc

Trong bài viết hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu qua một số hàm Excel thông dụng, được sử dụng nhiều trong công việc hàng ngày. Bài viết hôm này cùng nói về việc quản lý bảng nhập hàng của một cửa hàng máy tính. Quản lý sản phẩm được …

Xem thêm

Cách cố định dòng, cột trong Excel

Trong quá trình làm việc trên Excel, với một bảng dữ liệu nhiều làm cuộn đi mất phần tên cột hoặc tên dòng làm cho việc làm việc hay bị nhầm lẫn. Để giải quyết việc vấn đề trên, hôm nay cùng hướng dẫn với mọi người cách cố định …

Xem thêm

Cách tạo đường kẻ chéo trong ô Excel

Trong quá trình làm việc với Excel và chúng ta phải tạo đường kẻ chéo ô trong Excel tuy nhiên chúng ta lại chưa biết cách chia ô Excel thành 2 ô tam giác? Trong bài viết hôm nay cùng hướng dẫn với mọi người cách tạo đường kẻ chéo …

Xem thêm

Cách sắp xếp dữ liệu trong Excel

Khi nhập các giá trị, dữ liệu trên Excel mà chúng ta muốn sắp xếp các giá trị ấy theo thứ tự tăng đần, hay giảm dần hoặc là sắp xếp theo ABC trong Excel nhưng chưa biết cách? Trong bài viết hôm nay gocchiase cùng hướng dẫn với mọi …

Xem thêm

Hàm TODAY trong Excel – Lấy thời giản hiện tại

Trong Excel muốn trả vệ giá trị của thời gian hiện tại, chúng ta phải sử dụng hàm TODAY. Biết hôm nay cùng nói về hàm TODAY và sách sử dụng của hàm trong TODAY trong Excel. Ứng dụng của hàm Today: Hàm TODAY được sử dụng khi chúng ta …

Xem thêm

Cách đổi dấu phẩy thành dấu chấm trong Excel

Trong sử dụng bảng tính Excel, chúng ta thường thấy Excel sẽ mặc định dấu phẩy để ngăn cách hàng nghìn và dấu chấm để ngăn cách phần thập tuy nhiên trong 1 số công việc thì cách định dạng như vậy sẻ không phù hợp, cần phải định dạng …

Xem thêm

Sử dụng hàm AVERAGE (tính trung bình cộng) trong Excel

Bài viết hôm nay cùng giới thiểu đến mọi người hàm AVERAGE giúp tính trung bình cộng trong Excel được đơn giản nhất.Hàm AVERAGE (hàm tính trung bình cộng) trong Excel giúp chúng ta tính toán giá trị trung bình cộng cho một dãy số hoặc tham chiếu đến các …

Xem thêm

Sử dụng hàm SUM tính tổng trong Excel

Bài viết hôm này chúng ta sẻ cùng tìm hiểu về hàm SUM, hàm tính tổng được sử dụng nhiều trong Excel. Việc sử dụng hàm SUM giúp chúng ta có thể tính tổng được cả các số đơn giản, các dẫn số một cách nhanh nhất trong Excel. Hàm …

Xem thêm