Home / Office / Excel / Cách sắp xếp dữ liệu trong Excel

Cách sắp xếp dữ liệu trong Excel

Khi nhập các giá trị, dữ liệu trên Excel mà chúng ta muốn sắp xếp các giá trị ấy theo thứ tự tăng đần, hay giảm dần hoặc là sắp xếp theo ABC trong Excel nhưng chưa biết cách?

Trong bài viết hôm nay gocchiase cùng hướng dẫn với mọi người cách sắp xếp dữ liệu trong Excel theo thư tự như yêu mong muốn và các giá trị khác cũng phải đổi sắp xép theo. Việc sắp xếp dữ liệu được chia làm 2 mục là sắp xếp theo giá trị lớn nhỏ và sắp xếp theo thứ tự ABC trong Excel.

1. Cách sắp xếp dữ liệu theo giá trị đến lớn, nhỏ hoặc ngược lại.
Chúng ta có 1 bảng Excel ban đầu với tên và điểm học sinh

Chúng ta muốn sắp xếp thứ tự tổng điểm từ lớn đến nhỏ hoăc từ nhỏ đến lớn.

Bước 1: Chúng ta bôi đen các tất cả ô chứa giá trị như hình dưới.
Tiếp theo (1)  Home –> (2) chọn Soft & Filter –> (3) chọn Custom Sort…

Bước 2: Xuất hiện cửa sổ Sort.
Ở phần Column: chúng ta chọn Tổng điểm

Ở Order: chúng ta chọn Largest to Smallest
Chú thích:
+ Smallest to Largest: Để sắp xếp theo giá trị từ nhỏ đến lớn
+ Largest to Smallest: Để sắp xếp theo giá trị từ lớn đến nhỏ

Đây là kết quả sau khi sắp xếp.
Chúng ta đã sắp xếp được tổng điểm từ lớn đến nhỏ theo từng học sinh

2. Cách sắp xếp abc trong Excel
Trong bảng danh sách trên chúng ta muốn sắp xếp tên học sinh theo thứ tự alphabet

Bước 1: Chúng ta bôi đen các tất cả ô chứa giá trị như hình dưới.
Tiếp theo (1)  Home –> (2) chọn Soft & Filter –> (3) chọn Custom Sort…

Bước 2: Xuất hiện cửa sổ Sort.
Ở Column chúng ta chọn Họ và Tên
Ở Order chúng ta chọn từ A to Z

Đây là kế quả sau khi sắp xếp abc trong Excel.
Các tên học sinh đã được sắp xếp theo thứ tự alphabet

Lời kết:
Như vậy bài viết trên chúng ta đã học được cách sắp xếp dữ liệu trong Excel. Với cách sắp xếp này chúng ta có thể sắp xếp mọi dữu liệu theo nhiều mục đích. Hy vọng bài viết sẻ hữu ích với các bạn tự học Excel cơ bản, hay tự học Excel.
Chúc các bạn thành công.