Home / Thủ thuật

Thủ thuật

Chia sẻ các thủ thuật hay và hữu ích. Nơi chia sẻ các thủ thuật hay về sử dụng máy tính, facebook, điện thoại cho mọi người.

Cách tạo Google Form chuyên nghiệp

Trong quá trình làm việc chúng ta sẻ đôi lần phải làm các công việc như tuyển dụng, đi làm khảo sát hay tìm kiếm khách hàng… thì chúng ta cần có một Form biểu mẫu để cho người dùng có thể điền vào đó mà chúng ta có thể …

Xem thêm