Home / Office / Word / Cách xoay ngang 1 trang trong Word

Cách xoay ngang 1 trang trong Word

Trong một văn bản Word bất kỳ chúng ta thường có một số trang có chưa một bảng giá trị hay một biểu đò mà một trang đứng thì không hiện thị rõ chỉ tiết nên chúng ta cần xoay ngang trang đó đế hiện thị được chi tiết hơn.

Trong bài viết hôm nay Gocchiase cùng hướng dẫn chúng ta cách xoay ngang 1 trang bất kỳ trong Word.

Với 1 văn bản, tài liệu Word mà có 1 trang thi việc xoay ngang trang đó rất đơn giản, chúng ta chỉ cần chọn Layout
–> chọn Orientation –> chọn Landscape –> thế là xong

Tuy nhiên với 1 văn bản Word có nhiều trang thì chúng ta không thể làm thế được mà phải làm khác:

Các bước thực hiện việc xoay ngang 1 trang bất kỳ trong Word.
Bước 1: Chúng ta có 1 văn bản Word có 5 trang và chúng ta muốn xoay ngang trang thứ 3.
Chúng ta đưa con trỏ chuột vào vị trí đầu trang 3 –> (1) chọn Layout –> (2) chọn Breaks –> (3) Chọn Continuous

Giúp tạo cho trang cần xoay có Section khách với trang còn lại.

Bước 2: Tiếp theo chúng ta kiêm tra Section của trang cần xoay đã khác chưa bằng việc.

(1) chọn Insert –> (2) Chọn Header –> (3) chọn Edit Header
Chúng ta kiểm tra Section trang cần xoay và các trang khác có khác nhau hay không

Ở đây chúng ta thấy Section trang 3 đã khác với trang 2

Chúng ta kéo chuột xuống dưới thì thấy Section trang 3 giống với trang 4 làm cho việc xoay ngang trang 3 sẻ kéo theo trang 4 …

Bước 3: tiếp theo để làm cho Section trang 3 khác với trang 4 chúng ta thực hiên như sau.

Chúng ta đưa con trỏ chuột vào vị trí đầu trang 4 –> (1) chọn Layout –> (2) chọn Breaks –> (3) Chọn Continuous

Bước 4: Sau khi chọn xong chúng ta thực hiện lại Bước 2 là kiểm tra Section. Bây giờ thì Section trang 3 đã khác với trang 4

Bước 5: Chúng ta thực hiện xoay trang 3.

Chúng ta chọn Layout –> chọn Orientation –> chọn Landscape –> thế là xong

Đây là kết quả sau khi xoay trang.

Với các trang bất kỳ chúng ta cũng làm tương tự.

Bài viết được thực trên phiên bản Word 2016 tuy nhiên với các phiên bản Word 2013, 2010, 2007 chúng ta có thể làm tương tự.

Lời kết:
Như vậy qua bài viết trên chúng ta đã thực hiện được việc xoay ngang 1 trang trong word. Hy vọng với bài viết trên sẻ hữu ích với mọi người.
Chúc các bạn thành công.